Обучение за разработване на софтуер

На 03.11.2012 г. в зала 218 на БСУ ще се проведе обучение на тема „Аgile техники за разработване на софтуер - игра и практика”.

Лектор: Хараламби Хараламбиев, Ръководител екип "Мусала Софт".

Повече за лектора: http://www.musala.com/press/PR_2011_10_04/BG/press.html.

Поканени са всички интересуващи се студенти и преподаватели.