Обучението по „Софтуерно инженерство“ в БСУ става безплатно

Обучението по „Софтуерно инженерство“ в БСУ става безплатно

От учебната 2016-2017 г. 30 първокурсници от специалността „Софтуерно инженерство“ – редовно обучение ще се обучават безплатно в Бургаския свободен университет. Таксите за обучението ще се финансират от Община Бургас
Решението е взето от Общинския съвет по предложение на кмета Димитър Николов. Предложението е мотивирано от засиления интерес от страна на компании от IT сектора и аутсорсинг индустрията към Бургас и необходимостта от достатъчно професионално подготвени кадри. 
Кандидат-студентите, които проявяват интерес към специалността „Софтуерно инженерство“, ще се записват за обучение в БСУ без да заплащат семестриална такса.

 

За контакти и информация:
Проф.д-р Д. Орозова,
Доц. д-р К. Сейменлийски
Заместник-декани на ЦИТН
orozova@bfu.bg, kdimitrov@bfu.bg
тел.: (056) 900 531, (056) 900 459