Обучението преминава в онлайн среда

Обучението преминава в онлайн среда

Уважаеми колеги!

В съответствие със заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-856 от 19.10.2021 г. висшите училища са задължени да преустановят присъствения учебен процес. Поради това от 21.10.2021 г. всички учебни занятия в Бургаския свободен университет преминават в онлайн среда.

Актуализацията е отразена в графиците на учебните занятия, които може да видите в портала Електронни услуги. Онлайн обучението ще се реализира чрез видеолекции и консултации в платформата Microsoft Teams и чрез предоставените учебни материали и ресурси в платформата Moodle. Подробни указания за начина на провеждане на конкретната дисциплина ще получите от преподавателите.

От Ръководството на БСУ