Официална делегация от БСУ посети "HALIC" University в Истанбул

На 26-28 май 2008 г. официална делегация от Бургаския свободен университет, водена от ректора проф. д-р Петко Чобанов, посети “HALIC” University в Истанбул, с който на 4.12.2007 г. в Бургас беше подписан договор за сътрудничество. Рамковото споразумение предвижда обмен на преподаватели и студенти, съвместни научноизследователски и практикоприложни проекти, както и възможности за публикуване на разработки в академичните издания на двата университета.

По време на визитата се обсъдиха подробности относно подписаното двустранно споразумение по секторна програма Еразъм на Програмата за учене през целия живот за студентска и преподавателска мобилност.
Бе проведена и работна среща с Председателя на Борда на Настоятелството на “HALIC” University.