Окръжен съд Бургас награди проф. Мария Нейкова за Деня на народните будители

Окръжен съд Бургас награди проф. Мария Нейкова за Деня на народните будители

„.......Приемам това отличие като признание и атестация за професионализма на възпитаниците на Бургаския свободен университет, работещи в съдебната система“- каза проф. Мария Нейкова на церемонията по връчване на благодарствената грамота в Окръжен съд - Бургас. Съдия Росица Темелкова, председател на съдебната институция,  изрази своята благодарност за проявените от проф. Нейкова инициативност и диалогичност при съвместната институционална работа, за съпричастността й за развитието и популяризирането на правото, както и за вдъхновението й за бъдещите юристи.„Будителството се носи в сърцето, а правото е призвание. Когато тези две ценности се изразяват съвместно, правят своя притежател стойностен будител. Окръжен съд – Бургас, има щастието да познава и работи с един такъв вдъхновител – проф. Мария Нейкова“, заяви при връчването на благодарствената грамота съдия Темелкова.

 Проф. Мария Нейкова е професор по административно право и процес и доктор на науките по национална сигурност. Декан е на Центъра по юридически науки на БСУ. Тя е ключов експерт по европейски проекти в сферата на електронното управление, административните услуги на гражданите и бизнеса. Работи по проекти относно функциите и компетенциите на областните управители и контрол по законосъобразност на актовете на кметове и общински съвети. Член е на Съюза на учените в България, на Асоциацията на завършилите колежа по отбраната на НАТО, на Българската асоциация по криминология, както и почетен член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса.

Проф. Мария Нейкова е автор на учебник по административно обслужване. Нейно дело са научните книги - „Административно-правни аспекти по опазване на недвижимото културно-историческо наследство“ и „Гражданското общество – фактор на сигурността в държавата“.

 

20201102_150224.jpg
123441593_1743443299147233_1116578870187176538_n.jpg