Организация на новата учебна година в БСУ

Организация на новата учебна година в БСУ

Уважаеми колеги!

Планираме учебната 2020-2021 г. да започне присъствено при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. В тази връзка Ви информираме следното:

Графикът на присъствените занятия за студентите от задочно обучение от втори до пети курс е публикуван в портала Електронни услуги на БСУ, а графикът за новоприетите студенти в първи курс и в магистърски програми ще бъде обявен най-късно до 17 септември.

Учебната година за студентите от редовно обучение ще започне присъствено на 5 октомври, а подробна програма на учебните занятия ще бъде публикувана в портала Електронни услуги най-късно до 24 септември.

Допълнителната изпитна сесия, която се провежда през месец септември, също се организира присъствено, а датите на изпитите ще бъдат обявени в портала Електронни услуги до 20 август.

Есенната държавна изпитна сесия, която е в периода 11-15 септември, също ще бъде присъствена. Информация за датите на държавните изпити и за изпитните програми търсете в платформата за Електронно обучение Moodle. Срокът за записването за държавен изпит и за заплащане на таксата за държавен изпит е в периода 8 - 10 септември.

Препоръчваме заплащането на административни и семестриални такси да правите през  Електронни услуги. В Електронни услуги има възможност за електронно плащане с дебитна или кредитна карта, което е без банкови такси, лесно и удобно е, безопасно е и пести време.

Учебен отдел е на разположение всеки работен ден от 9 до 16 часа за въпроси и допълнителна информация относно организацията на новата учебна година и изпитните сесии.

При промяна на организацията на учебната година и на обстоятелствата, произтичащи от епидемичната обстановка и мерките на правителството, ще Ви информираме допълнително.

 

От Ръководството на БСУ