Организация на учебния процес и на сесията

Организация на учебния процес и на сесията

Уважаеми студенти и колеги,

поради създалата се ситуация се налага да правим нова организация както на учебния процес, така и на изпитната сесия.

Обучението осъществяваме по два начина – на електронната платформа Moodle  и чрез Microsoft Тeams. За да имате достъп  в Moodle до курсовете през този семестър, трябва задължително да се запишете в съответния курс и да спазвате инструкциите на преподавателите за Вашата подготовка. За да имате достъп до Microsoft Тeams, трябва да влезете в Moodle и да прочетете инструкциите „Пояснение за достъп на студентите до Microsoft Office 365“ и следващите указания, които са най-отдолу на екрана, за да разберете как да се регистрирате. Всеки студент има служебна университетска електронна поща, на която ще получава съобщения от преподавателите за съвместна работа.

Сесията ще започне през м.май. През м.април ще организираме работа и изпит по дисциплините, които се наричат „Семестриален проект по …“. Следете новия график за изпити в Електронните услуги на сайта на университета. Всеки преподавател ще ви информира за начина на провеждане на изпита.

Бъдете здрави и се пазете!

От ръководството на Бургаския свободен университет