Организация на учебния процес в БСУ от II-ри до V-ти курс

Организация на учебния процес в БСУ от II-ри до V-ти курс

Уважаеми колеги!

 

Ръководството на БСУ направи всичко възможно да планира учебната година с присъствени учебни занятия. Но информацията, свързана с епидемиологичната обстановка в страната, е такава, че все още съществува висок здравен риск. Ние сме изправени пред ситуация, в която трябва да се погрижим за здравето на нашите студенти и преподаватели и същевременно да проведем ефективен и пълноценен учебен процес. За съжаление е невъзможно да бъдат проведени присъствени учебни занятия за всички студенти, спазвайки санитарните изисквания за безопасност. Поради тази причина през първия семестър на учебната 2020-2021 година учебният процес ще протече при следната организация:

 

 

 

  • За студентите от първи и втори курс в бакалавърски програми, както и за студентите от пети курс спец. „Право“  обучението ще бъде присъствено.
  • За студентите от трети и четвърти курс обучението ще се провежда в смесена среда, като част от занятията ще бъдат присъствени, а останалата част – онлайн.
  • Магистърските програми, които са в задочна форма на обучение, също ще се провеждат в смесена среда, комбинираща присъствено и онлайн обучение.

Програмите на занятията може да видите в портала Електронни услуги. В учебните графици са конкретизирани начините на провеждане на лекциите и упражненията.

Присъствените занятия ще се провеждат в зали, позволяващи заетост на не повече от 50% от капацитета им, така че да се осигури физическа дистанция.

Онлайн обучението ще се реализира чрез видеолекции и консултации в платформата Microsoft Teams и чрез предоставените учебни материали и ресурси в платформата Moodle. Подробни указания за начина на провеждане на конкретната дисциплина ще получите от преподавателите.

Осигурили сме всички условия за дезинфекциране на сградата и на учебните зали. Молим в сградата на университета да спазвате изискванията за дистанция, за носене на маски и всички хигиенни препоръки на здравните власти. 

При промяна на обстоятелствата, произтичащи от епидемичната обстановка и от мерките на правителството, ще внесем нужните промени в организацията на учебния процес и ще Ви информираме за това чрез сайта на БСУ и платформите за електронни услуги и електронно обучение.

 

От ръководството на БСУ