Оригинални творчески резултати в учебния процес на ЦИТН

ksПо време на учебния процес инж. Радостин Иванов Иванов, студент първи курс магистърска програма „Мултимедийни технологии”, изготви оригинални рекламни материали за новите специалности в ЦИТН.

Информатика и компютърни науки

Възобновяеми енергийни източници

ks

 

 ks