Още едно реферирано издание на БСУ

Още едно реферирано издание на БСУ

С включването на списанието и всички негови статии в каталога на електронната библиотека EBSCO научните идеи и постижения на преподавателите от БСУ стават видими и достъпни във виртуалното научно пространство. Сп. „Съвременна хуманитаристика“ се утвърждава като форум за обмен на научни идеи  във всички изследователски полета на хуманитарните науки. Списанието излиза от 2010 г. Достъп до пълния текст на отделните броеве и изискванията за публикуване в списанието са на сайта на университета:
Броеве
 

Spisanie-br2-2015.jpg