Открива се лаборатория за психологична подкрепа и развитие

Към Бургаския свободен университет е разкрита Лаборатория за психологична подкрепа и развитие. Ръководител на лабораторията е преподавателят в БСУ доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м. – един от водещите български индивидуални и фамилни психотерапевти с квалификация и опит в сексологията и сексуалната медицина.

Лабораторията предлага консултативна помощ както за студентите от БСУ, които могат да се консултират на преференциални цени, така и за жителите на град Бургас и региона, които досега нямаха възможност за подобна специализирана помощ.

Вие може да се обърнете за консултация в Лаборатория за психологична подкрепа и развитие ако:

  • Сте изправени пред предизвикателства в личния си живот и интимните отношения, с които сте затруднени да се справите сами.
  • Имате желание да разрешите по конструктивен начин различни конфликти с ваши партньори, колеги или близки
  • Искате да преодолеете  по-ефективно здравословни проблеми или други ограничения, които затрудняват личния ви живот или професионалното ви развитие
  • Объркани сте, а се налага да направите важни избори, свързани с професионалното и личностното ви развитие или със семейния ви живот.
  • Имате чувството, че притежавате потенциал за по-хармонични интимни отношения или по-успешна професионална кариера, за разкриването на които се нуждаете от професионална подкрепа.

Работата на Лабораторията за психологична подкрепа и развитие към БСУ гарантира пълна дискретност по отношение на личната информация, споделена от клиентите.  Тя се ръководи от етичните принципи и утвърдените стандарти за професионализъм, приети в Българската асоциация по психотерапия и Българската асоциация по сексуална медицина, член на които е доц. Бостанджиев.

Осъществяването на консултативната помощ в Лабораторията става след предварително записване на удобен ден и час на телефон  0888-92-43-69.  Консултативният кабинет (кабинет №9) се намира на партерния етаж в сградата на БСУ.

В началото на новата учебна 2012-2013 година в БСУ  Лабораторията за психологична подкрепа и развитие ще предложи няколко интересни  и иновативни инициативи за студентите от БСУ и жителите на Бургас:

  • Школа за партньорство (за отделни младежи и девойки, както и за партньорски двойки)
  • Школа за родители (в три модула за родители на деца в предучилищна, начална училищна и пубертетна възраст).
  • Към Лабораторията ще започне работа и квалификационна група по Психодрама (един от най-популярните и ефективни психотерапевтични подходи), предназначен за психолози, социални работници и медици, както и за студенти, подготвящи се за тези професии.

Освен с консултативна помощ и психо-образователни инициативи, Лабораторията за психологична подкрепа и развитие ще предоставя възможности за професионална супервизия и екипно консултиране на специалистите и институциите в социалната сфера.

Тя ще е база за провеждане на разнообразни научни изследвания, със съдействието на студентите от БСУ, ще осигурява възможности за международно сътрудничество и обмяна на водещ световен опит в консултирането и личностното развитие. За реализацията на своята дейност Лабораторията сформира екипи от заинтересовани преподаватели и студенти в БСУ, очаква сътрудничеството с общинските служби, училищата, здравните и културните институции в Бургас.

Официалното откриване на Лабораторията за психологична подкрепа и развитие ще се състои на 26 септември, сряда, от 17 часа, в зала 222 на БСУ.