Откриване на академичната година

Откриване на академичната година

Бургаският свободен университет ще открие академичната 2021-2022 година на 4 октомври 2021 г. с информационни срещи на Деканите със студентите от първи курс, редовно и задочно обучение, както следва:

  • Център по икономически и управленски науки – от 11 часа в зала 207
  • Център по информатика и технически науки – от 11 часа в зала 208
  • Център по юридически науки – от 12 часа в зала 110
  • Център по хуманитарни науки, направление Педагогика – от 12 часа в Аулата на БСУ,

направление Психология и спец. Журналистика и връзки с обществеността – от 13 часа в зала Изток.

Студентските книжки ще бъдат връчени по време на посочените информационни срещи.

Факултетните номера ще бъдат публикувани до 27.09.2021 г. в платформата Е-прием https://e-priem.bfu.bg/. Посредством факултетния си номер студентите могат да се регистрират в платформата за електронни услуги на БСУ  https://e-services.bfu.bg/. На информационните срещи ще бъдат дадени подробни указания за достъпа до електронните ресурси на БСУ.

Учебните графици са публикувани в платформата за електронни услуги на https://e-services.bfu.bg/common/graphic.php и са достъпни без предварителна регистрация.

Всички студенти следва да спазват противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването. На територията на университета е задължително да се носят предпазни маски.