Откриване на учебната година

ngЗа деветнадесети път Бургаският свободен университет откри академичната учебна година. "Радостен съм, че сте избрали Бургаския свободен университет, акредитиран университет с признати специалности и професионални направления, каза в приветственото си слово Ректорът проф. д-р Петко Чобанов. Този избор предопределя Вашия житейски и професионален път. Вие ще имате възможност да работите с най-добрите академични преподаватели, които са готови да Ви подготвят като висококвалифицирани специалисти, да Ви дадат знания и умения за успешна професионална реализация". В своето слово проф. Чобанов запозна първокурсниците с академичния и учебен профил на университета, с дейностите на университетската администрация, с материалната база.

Над 1500 първокурсници ще се обучават в 12 бакалавърски и 13 магистърски специалности. БСУ посреща новата учебна година с 8000 студенти, акредитирани професионални направления и специалности, гъвкава и модерна академична политика, богата и съвременна база. Университетът е носител на международен сертификат за качество ISO 9001:2000, член е на Европейската асоциация на университетите, има подписани договори за сътрудничество с над 21 университети в Европа, Америка и Азия.