Откриването на учебната година за студентите от І курс, редовно обучение

Откриването на учебната година и среща на деканите на центрове със студентите от І курс - редовно обучение ще се проведе на 4 октомври, 2010г. по специалности както следва:  

Център по юридически науки

Спец. Право

 от 12 часа в зала 208

Спец. Публична администрация

 от 12 часа в зала 208

Център по икономически и управленски науки

Спец. Финанси

 от 11 часа в зала 208

Спец. Счетоводство и контрол

 от 11 часа в зала 208

Спец. Маркетинг

 от 11 часа в зала 208

Спец. Бизнес администрация

 от 11 часа в зала 208

Център по информатика и технически науки

Спец. Информатика и компютърни науки

 от 11 часа в зала 218

Спец. Компютърни системи и технологии

 от 11 часа в зала 218

Център по хуманитарни науки

Спец. Връзки с обществеността

 от 12 часа в зала 219

Спец. Журналистика

 от 12 часа в зала 219

  Подробният график е публикуван в сайта на БСУ  - меню Учебен график и на информационните табла  - на входа на БСУ.

 Информация за разпределението по групи и за факултетните номера ще бъде публикувана в сайта на БСУ на 28 септември.