Новини

Месец на тържествата в ЦИТН

Стартира месецът на тържествата в Центъра по информатика и технически науки, посветени на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.  Празничният календар за м. март започна с  кръгла маса на тема: ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”. Дискусията по въпроси, свързани с обучението по математика и информатика в средното…

Стартира месецът на тържествата в ЦИТН

Стартира месецът на тържествата в Центъра по информатика и технически науки, посветени на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.  Празничният календар за м. март ще започне с  кръгла маса на тема: ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”. Дискусията по въпроси, свързани с обучението по математика и информатика в…

В ЦХН - Квалификационна програма „Социална педагогика”. Начало 30 март 2011 година

Професионалната квалификация по „Социална педагогика” е предназначена и подходяща за специалисти от хуманитарни специалности - социални работници, педагози, социални педагози, психолози, педагогически съветници и други специалисти с медицинско образование, степен бакалавър и магистър.  Квалификационната програма цели да представи съвременни тенденции в социалната педагогика. Провежда се в БСУ и в институции…

ЦИТН организира олимпиади за ученици

ЦИТН организира олимпиади за ученици

Юбилейна вечер на специалностите на ЦИТН

Юбилейна вечер на специалностите на ЦИТН

Конкурс за участие на студенти от ЦХН в международен проект

ЦХН обявява конкурс за участие на студенти в международен проект по програма Еразъм, в който БСУ е партнираща организация. Проектът предвижда провеждане на интензивна програма на тема „Как европейските обществени политики са повлияли върху социалната активност на потребителите и професионалните практики на социалните работници, които отговарят за тяхната подкрепа?”. Програмата…

Конкурс за най-добър студент в ЦХН

„Медия свят” 2011  Конкурс  Категория: „Най-добър студент по Връзки с обществеността” Категория:  „Най-добър студент по Журналистика”   Категория: „Най-добър студент по Връзки с обществеността”  Студентите от специалност Връзки с обществеността трябва да представят идеи за лого и слоган на Центъра по хуманитарни науки.  Концепциите трябва да бъдат описани и представени…

ЛукОйл Нефтохим с интерес към възпитаниците на БСУ

Представители на ръководството на най-голямата нефтена рафинерия на Балканския полуостров - ЛукОйл Нефтохим АД, споделиха чудесните си впечатления от Бургаския свободен университет и изразиха интерес към развитие и привличане на студентите и випускници на Университета. В среща с Ректора Проф. д-р Васил Янков и Зам.-ректора доц. д-р Милен Балтов, ръководният…

БСУ с глас в Комисията по етика към БДВО

Асистент Милен Филипов от Центъра по хуманитарни науки бе избран с пълно мнозинство за член на Комисията по етика към Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) по време на годишното общо отчетно – изборно събрание (27 януари 2011 г.). Комисията е с мандат от една година и бе разширена…

Започнаха тържествата за 20-годишнината на БСУ

„Благодаря Ви, уважаеми възпитаници на БСУ, че продължавате да носите в сърцата си Вашия университет, че с много обич давате своя принос за развитието и утвърждаването му със своя достоен труд, професионална кариера и активно участие в обществения живот на града, региона и страната”. С тези думи Ректорът проф. д-р…