Новини

Връчване на Университетски сертификат по чужд език

С тържествено връчване на сертификатите приключи първата изпитна сесия за придобиване на Университетски сертификат по чужд език, проведена в БСУ.  На тържеството, което се състоя в залата на Академичниясъвет на БСУ на 28 март 2011 г., присъстваха Президентът на БСУ, проф. д-р Петко Чобанов, Ректорът, проф. д-р Васил Янков и…

Връчване на награди в ЦХН

Официалната церемония по награждаване на участниците в конкурса „Награда на Декана на ЦХН” ще се състои на 30 март 2011 година, от 14 часа в зала "Изток" на Бургаския свободен университет.

Кръгла маса „Проблеми на доставчиците на социални услуги за деца в Бургас”

Продължават научните прояви от празничния календар в Центъра по хуманитарни науки, посветени на 20- годишнината от създаването на Бургаския свободен университет. На 29.03.2011 година от 15 часа ще се проведе кръгла маса на тема „Проблеми на доставчиците на социални услуги за деца в Бургас”. За дискусията са поканени Лазар Додев,…

Специалностите Журналистика и Връзки с обществеността – отличници сред най-добрите

Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки” в ЦХН получи възможно най-високата оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация – „много добра”, с максимално дълъг срок – 6 години. Експертната група и наблюдаващите специалисти оцениха много високо учебните планове и програми, практическата подготовка, удовлетвореността на потребителите и качеството на…

Съобщение за студентите от ЦИУН

До всички Студенти от ЦИУН Във връзка с предстоящите на 24.03.2011 г. избори на членове на Студентски съвет при БСУ, имате възможност да изявите интерес за издигане на вашите кандидатури. На 24.03.2011г. (четвъртък) всички желаещи студенти да се явят в зала 106 от 14.00 ч. До всички Групови отговорници от…

Кръгла маса на тема „Проблеми на доставчиците на социални услуги за възрастни в Бургас”

Центърът по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет организира кръгла маса на тема: „Проблеми на доставчиците на социални услуги за възрастни в Бургас”. Гост на дискусията щe бъде Янита Манолова, зам.- изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. Участниците в дискусията са ръководители …

Национална конференция

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  на тема  „ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС: НОВИ СТЪПКИ КЪМ УСПЕШНИЯ ДИАЛОГ”  18 март 2011 г.  Асоциацията за кариерно развитие във висшето образование (АКОРВО) организира провеждането на национална конференция на тема „Образование и бизнес: нови стъпки към успешния диалог”. Конференцията ще се проведе в зала 207 в сградата на Бургаски…

Награда на Декана на Центъра по хуманитарни науки при БСУ

Конкурсът „Награда на Декана” е създаден през 2007 година от Ръководството на Центъра по хуманитарни науки и ще се проведе за трети път на 30 март 2011 г. От 2011 година призът се присъжда на студенти и  преподаватели от Центъра по хуманитарни науки. „Награда на Декана” има за цел да…

Конкурс за студентско научно творчество

През м.март 2011 г. ще се проведе XII Конкурс за студентско научно творчество с международно участие. Каним всички студенти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат. Информация за студентите от БСУ Информация за студентите от други ВУ Регистрация за студентите от други ВУ

БСУ подписа меморандум за сътрудничество с Община Бургас за организиране на учебни практики

Студентите от специалност „Право” и „Публична администрация” ще посещават общинските административни служби по време на учебната си практика. Те ще имат пряк достъп до заседанията на Общинския съвет, ще наблюдават работата на отделните комисии, ще провеждат срещи с общински съветници. Ще се даде възможност за запознаване с административното обслужване, с…