Новини

Международно изложение на модерното изкуство в БСУ

Бургаският свободен университет е домакин на изложба, представяща резултата от едногодишната съвместна творческа работа на шест бургаски художници и занаятчии и още 20 артисти от градовете Флоренция, Барселона и Лимож. Изложбата представя четири арт инсталации, обединяващи в едно изкуство и занаяти. Темата за пътя и пътуването присъства във всяка една…

Фотоконкурс “Библиотеката и аз ”

В чест на 11 май – Националния ден на библиотеките, Библиотеката на Бургаския свободен университет обявява фотоконкурс. Защо да участвам? Защото имам фотоапарат Защото имам оригинален и артистичен поглед Защото всички колеги ще оценят таланта ми. Кой може да участва: всички настоящи, завършили и бъдещи студенти на БСУ. Какви да…

Стипендии и награди за летния семестър. Срок за кандидатстване - до 15 април.

Средствата за стипендиите и наградите са осигурени по проект „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Стипендиите са за добри резултати в обучението. Размерът им е 90 лв. месечно и…

Регистрация за кандидатстудентски изпити – до 15 април

Регистрацията за кандидатстудентските изпити започна и ще продължи до 15 април. Можете да се регистрирате: В БСУ, стая 19 – всеки работен ден от 8.30 до 17 часа. Оnline в интернет страницата на БСУ. В териториалните представителни бюра в страната. Приемните изпити ще се проведат както следва СТОП-тест – 17…

Филм за БСУ

Филм за БСУ

Стартира национална телевизия Алма матер

Национална университетска телевизия ”Алма Матер” ще стартира със седмична младежка линия в ефира на БНТ. Заради потребността да бъдем медия на цялата студентска и академична общност, телевизията продължава да търси кореспонденти за студентските си предавания „Ку-Ку Презареждане” , „Ателие”, „Университетски живот” и „Дискусионно студио”. Те трябва да предлагат теми, събития…

Конкурс за отпускане на стипендии

Фондът за отпускане на стипендии по Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство обявява конкурс за стипендии за студентска мобилност и мобилност на преподаватели и административни служители в страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн). Подробна информация за условията, необходимите документи и срокове може да намерите в публикуваната…

Наградите са изплатени.

Наградите за зимния земестър, които са в размер на 200 лв., са вече преведени по банковите сметки на класираните студенти. Награди получават 184 студенти от редовно обучение от специалностите „Информатика и компютърни науки”, „Компютърни системи и технологии” и „Комуникационна техника и компютърни мрежи” в Центъра по информатика и технически науки.

Семинар по Европейски проект

На 15 и 16.01.2010 год. В  Център  "Свети Георги", гр. Поморие ще се проведе обучителен семинар за студенти и преподаватели от Бургаския свободен университет по проект "Ефективни студентски практики по социална работа, чрез партньорство с НПО" № BG051PO001-3.3.03/47. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките…

Класиране за стипендии

Класирането за стипендии по проекта "Студентски стипендии и награди" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." е обявено на http://eurostipendii.mon.bg/. Стипендии в размер на 450 лв. ще получат 265 студенти от БСУ. Класирането е извършено сред студентите от редовно обучение, подали формуляр за кандидатстване за стипендия и е по…