Новини

Учебни занятия – Магистърски програми – първа година

Учебните занятия на студентите, записани в Магистърски програми – първа година, ще започнат по специалности както следва:  Център по юридически науки   Спец. Публична администрация след Бакалавър по същата специалност 15.09.2009 г. след Бакалавър по друга специалност 14.09.2009 г. Център по икономически и управленски науки след Бакалавър по същата специалност…

Учебни занятия – І курс – задочно

Учебните занятия на студентите, записани в І курс - задочно обучение, ще започнат по специалности както следва:  Център по юридически науки Спец. Право 15.09.2009 г.  от 8 часа в Аулата на БСУ Спец. Публична администрация 19.09.2009 г.  от 14 часа в зала 220 Център по икономически и управленски науки Спец.…

Работна среща по проект N:Д21/17.02.09

На 4.08.2009 г. от 14 часа в 317 зала на Бургаски свободен университет ще се проведе работна среща по проект N: Д21/17.02.09 на тема: „Използване на Невронни мрежи и Обобщени мрежи за обучение и провеждане на аналитични и приложни изследвания”. Ще бъдат дискутирани постигнатите резултати, текущи проблеми и предстоящи задачи.…

Записване на приетите студенти - до 11.09

срок: до 11 септември Записването ще става в БСУ, стая 19 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.   За да се запишете, трябва да подготвите следните документи: 1. Комплект формуляри за записване в БСУ (от книжарницата, първи етаж); 2. Диплома оригинал; 3. Три снимки (паспортен формат); 4. Квитанция за платена такса за…

Регистрация за кандидатстудентски изпити – до 14 август

Регистрацията за кандидатстудентските изпити, които ще се проведат на 17 и 18 август, е в срок от 28.07 до 14.08 Документи за кандидатстване може да подадете: по интернет, чрез официалния сайт на БСУ в териториалните представителни бюра на БСУ в сградата на университета, фоайе първи етаж - в работните дни…

Прием с оценки от приемни изпити в друг ВУЗ

Бургаският свободен университет обявява, че желаещите да кандидатстват с пренесени оценки от кандидатстудентски изпити, положени в други университети могат да подадат документи и да се запишат. Приемът на документи става в сградата на университета (фоайе І етаж)  в работните дни от 8 до 17 ч.    Документи за кандидатстване: §        …

Специалностите от направление "Компютърни мрежи и комуникации" и "Компютърни системи и технологии" към Центъра по информатика и технически науки на БСУ получиха 6-годишна програмна акредитация от НАОА - максималният срок за акредитация, регламентиран от З

В началото на юни 2009 г. специалностите от направление "Компютърни мрежи и комуникации" и " Компютърни системи и технологии" към ЦИТН на БСУ получиха 6-годишна акредитация от НАОА - максималният срок за акредитация, регламентиран от Закона за висшето образование. Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) е държавният орган, който…

Срок за кандидатстване в БСУ – до 21 юли

Приемът на документи за кандидатстване в БСУ след завършено средно образование започна и ще продължи до 21 юли. Документи за кандидатстване може да подадете: по интернет, чрез официалния сайт на БСУ в териториалните представителни бюра на БСУ в сградата на университета, фоайе първи етаж - в работните дни от 8.30…

Магистърски програми – прием и записване

Магистърски програми – прием и записване

Изплатени са стипендиите и наградите за летния семестър

Студентите, класирани за стипендии за летния семестър, получиха сумата за последните 4 месеца от семестъра. Изплатени са и наградите за летния семестър. Месечният размер на стипендията е 90 лева и се изплаща за общо пет месеца. Стипендии за успешни резултати в обучението получават 306 студенти от БСУ. Размерът на наградите…