Новини

Записване в трети етап на обучението за служители в държавната администрация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ТРЕТИ ПОРЕДЕН ЕТАП ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МНОГОМОДУЛНИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Във връзка с организирането и провеждането на обучение по многомодулните специализации за служители от държавната администрация във висшите училища за трети пореден етап, ви уведомяваме, че съгласно утвърдените правила за 2008 г., заплащането…

Награда на Декана на ЦХН при БСУ

СТАТУТ на "Награда на Декана на Центъра по хуманитарни науки при БСУ"   Наградата е за високи студентски постижения в учебната, научната и творческата дейност и се присъжда ежегодно на студенти от редовно и задочно обучение, бакалавърска и магистърска степен.   Критериите, по които се оценяват постиженията, са: успех от…

Съобщения по програма ЕРАЗЪМ

Съобщения по програмата ЕРАЗЪМ за ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ; за СТУДЕНТИТЕ ОТ ЦИУН; за СТУДЕНТИТЕ ОТ ЦХН; за СТУДЕНТИТЕ ОТ ЦИТН за СТУДЕНТИТЕ ОТ ЦЮН КРИТЕРИИ за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване КРИТЕРИИ за участие в студентска мобилност с цел обучение СПИСЪК на класирани студенти от ЦИУН СПИСЪК на класирани студенти…

Чуждестранните студенти, завършили курс по български език, получиха сертификати

Доц. д-р Евелина Динева, декан на ЦХН на БСУ, връчи сертификати на чуждестранните студенти, завършили интензивен курс по български език в Бургаския свободен университет. Подготвителният курс по български език за чуждестранни студенти по програма Еразъм приключи успешно. В продължение на един месец студентите работиха интензивно, като програмата им включваше по…

Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БСУ кани всички редовни и задочни студенти (без първи курс) и преподаватели на  ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ  На 15 октомври 2009 год. в стая 207 на БСУ от 14.00ч. ще се проведе информационна среща относно възможностите, които предоставя секторна програма ЕРАЗЪМ за мобилност на студенти…

Студентски фотоконкурс и конкурс за есе.

Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство EГ на междукултурния диалог 2008 www.dialogue2008.eu http://www.dialogue2008.bg/ "Моят проект по мобилност. Преживян... или мечтан" СТУДЕНТСКИ ФОТОКОНКУРС И КОНКУРС ЗА ЕСЕ Конкурсите се организират по проект с международно участие на Асоциацията на университетските библиотеки в България в…

Стартира нова група за начинаещи към Салса клуб БСУ

Добре дошли, Салса фенове! Надяваме се при нас да усетите Тръпката на свободния дух, свързан с танца и да изживеете онези моменти, които спират дъха Ви! Стартира нова група за начинаещи към Салса клуб БСУ. Начало: 8.10.2008 г. /сряда/ от18:00 часа в зала КЗ1 на БСУ.  Повече информация може да…

Стипендии на Фондация "Еврика". Регистрационен формуляр.

Стипендии на Фондация "Еврика". Регистрационен формуляр.

Студенти от Франция, Испания, Италия, Полша, Австрия, Финландия и Чехия се обучават в БСУ

Бургаският свободен университет спечели проект по Секторна програма Еразъм към Програмата за учене през целия живот за организиране на интензивен подготвителен курс по български език за чуждестранни Еразъм студенти. Курсът е с продължителност 1 месец. 12-те студенти ще се обучават по 6 часа дневно, като през останалото време имат възможност…

Прием с оценки от матури. До 19 септември

Приемът с оценки от матури ще става в срок до 19.09 в сградата на университета, фоайе първи етаж –  всеки работен ден от 8 до 17 ч. За всички специалности, с изключение на спец. "Право", може да се кандидатства както с приемен изпит, така и с оценка от матура, ако…