Новини

Отбор от ЦЮН с убедителна победа на Национално състезание по решаване на казуси

На 17 април 2010г. се провежда ежегодното Национално състезание по решаване на казуси от областта на гражданското и търговското право, организирано от кръжок по гражданско право към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Състезанието ще бъде оценявано от най-авторитетните представители на юридическата общност в България. На 10 април 2010г. се…

Вечер на специалностите ЦИТН

Вечер на специалностите ЦИТН

Конкурс „Медиа свят” за студентите от ЦХН. Гала вечер

Уважаеми колеги, PR academy има удоволствието да Ви съобщи, че за четвърта поредна година ще се проведе вечер на специалностите Журналистиката и Връзки с обществеността – „Медиа свят”. Отново ще ви срещнем с някои от най-големите имена в сферата на обществените комуникации. Но за да бъде „Медиа свят” вечер на…

„Криворазбраната цивилизация” в БСУ

На 23 март от 18.30 часа в зала 207 Театралното ателие на БСУ ще има премиера. Ще представи „Криворазбраната цивилизация” или както самият автор Добри Войников я нарича –  СМЕШНА ПОЗОРИЩНА игра въ петь действiя Заповядайте, за да преценим заедно – актуална ли е проблематиката и днес – на пиесата,…

Първа среща след сесията на клуб „Дебати”

На 09.03.2010 г. ще се проведе поредната сбирка на членовете на клуб „Дебати” от 17.30 в зала 214.

Стартира работата по фундаментален проект на тема "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България"

На 23.02.2010 г. в конферентна зала № 2 на БСУ се състоя представянето на проект на тема "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България". Проектът е финансиран от фонд "Научни изследвания" на МОМН. В него ще участват преподаватели от Центъра по хуманитарни науки на БСУ. Проектът…

Академичният съвет избра зам.-ректори и декани в БСУ

На заседание от 12 февруари 2010 година Академичният съвет избра зам.-ректорите и деканите на БСУ . За зам.-ректор по научноизследователската дейност и международно сътрудничество беше избрана проф. дпн Галя Христозова, а за зам.-ректор по учебната дейност – доц. д-р Милен Балтов. Съгласно Правилника за дейността на Бургаския свободен университет бяха…

Първи брой на сп."Съвременна хуманитаристика" вече е факт

Излезе първи брой на сп."Съвременна хуманитаристика". Академичното списание се издава по идея на Центъра по хуманитарни науки. Амбицията на редакционния екип е списанието да се утвърди като своеобразен иноватор и лидер в медийното пространство за съвременна хуманитаристика. Редакцинната колегия очаква материали за следващия си брой. За повече информация тук. На…

Избрани Президент и Ректор на БСУ

На заседание от 6 февруари 2010 година върховният орган за управление на БСУ, Настоятелството, въведе нова управленска структура на Университета и избра проф. д-р Петко Чобанов за Президент на Бургаския свободен университет. Подобно на управленските структури на най-добрите висши училища в Европа и САЩ, Президентът на БСУ ще отговаря за…

Стипендии на Zonta International за студентки от ЦИУН

ZONTA INTERNATIONALJane M. Klausman Women in BusinessScholarship ProgramСТИПЕНДИИ „ДЖЕЙН КЛАУСМАН”ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА  ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕ През 1998 година се учредява стипендия на името на Джейн Клаусман за жени, които се стремят да достигнат образователна степен по бизнес управление, за да се развият в кариерата си като успешни мениджъри. Джейн Клаусман…