Новини

Студенти от Франция, Италия, Германия, Полша, Австрия, Чехия и Естония ще се обучават в БСУ

За трета поредна година БСУ спечели проект по Секторна програма „Еразъм” към Програмата за учене през целия живот за организиране на интензивен подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти. Курсът е с продължителност 1 месец. Студентите ще се обучават по 6 часа дневно, като през останалото време ще имат…

Учебни занятия – Магистърски програми – първа година

Учебните занятия на студентите, записани в Магистърски програми – първа година, ще започнат по специалности както следва:  Център по юридически науки   Спец. Публична администрация след Бакалавър по същата специалност 15.09.2009 г. след Бакалавър по друга специалност 14.09.2009 г. Център по икономически и управленски науки след Бакалавър по същата специалност…

Учебни занятия – І курс – задочно

Учебните занятия на студентите, записани в І курс - задочно обучение, ще започнат по специалности както следва:  Център по юридически науки Спец. Право 15.09.2009 г.  от 8 часа в Аулата на БСУ Спец. Публична администрация 19.09.2009 г.  от 14 часа в зала 220 Център по икономически и управленски науки Спец.…

Работна среща по проект N:Д21/17.02.09

На 4.08.2009 г. от 14 часа в 317 зала на Бургаски свободен университет ще се проведе работна среща по проект N: Д21/17.02.09 на тема: „Използване на Невронни мрежи и Обобщени мрежи за обучение и провеждане на аналитични и приложни изследвания”. Ще бъдат дискутирани постигнатите резултати, текущи проблеми и предстоящи задачи.…

Записване на приетите студенти - до 11.09

срок: до 11 септември Записването ще става в БСУ, стая 19 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.   За да се запишете, трябва да подготвите следните документи: 1. Комплект формуляри за записване в БСУ (от книжарницата, първи етаж); 2. Диплома оригинал; 3. Три снимки (паспортен формат); 4. Квитанция за платена такса за…

Регистрация за кандидатстудентски изпити – до 14 август

Регистрацията за кандидатстудентските изпити, които ще се проведат на 17 и 18 август, е в срок от 28.07 до 14.08 Документи за кандидатстване може да подадете: по интернет, чрез официалния сайт на БСУ в териториалните представителни бюра на БСУ в сградата на университета, фоайе първи етаж - в работните дни…

Прием с оценки от приемни изпити в друг ВУЗ

Бургаският свободен университет обявява, че желаещите да кандидатстват с пренесени оценки от кандидатстудентски изпити, положени в други университети могат да подадат документи и да се запишат. Приемът на документи става в сградата на университета (фоайе І етаж)  в работните дни от 8 до 17 ч.    Документи за кандидатстване: §        …

Специалностите от направление "Компютърни мрежи и комуникации" и "Компютърни системи и технологии" към Центъра по информатика и технически науки на БСУ получиха 6-годишна програмна акредитация от НАОА - максималният срок за акредитация, регламентиран от З

В началото на юни 2009 г. специалностите от направление "Компютърни мрежи и комуникации" и " Компютърни системи и технологии" към ЦИТН на БСУ получиха 6-годишна акредитация от НАОА - максималният срок за акредитация, регламентиран от Закона за висшето образование. Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) е държавният орган, който…

Срок за кандидатстване в БСУ – до 21 юли

Приемът на документи за кандидатстване в БСУ след завършено средно образование започна и ще продължи до 21 юли. Документи за кандидатстване може да подадете: по интернет, чрез официалния сайт на БСУ в териториалните представителни бюра на БСУ в сградата на университета, фоайе първи етаж - в работните дни от 8.30…

Магистърски програми – прием и записване

Магистърски програми – прием и записване