Новини

Грипна ваканция в БСУ

Във връзка с обявената Национална грипна епидемия, с цел ограничаване риска от заболеваемост и на основание Заповед на Ректора, се преустановяват учебните занятия в БСУ, считано от  9.11.2009 г. до 15.11.2009 година. През посочения период ще се провеждат само предварително насрочени изпити при спазване на необходимите санитарно-хигиенни изисквания.

Срещнете се с PR-а на Президента Ж.Желев!

На 9 ноември (понеделник), от 15:00 ч., в зала 207 Искра Банкова, PR на бившия президент Желю Желев, ще сподели своя практически опит със студенти по "Връзки с обществеността" и "Журналистика".

Участие на преподаватели от ЦИТН в международен симпозиум

От 28-30 октомври 2009 г. в Нови Сад, Novi Sad Fair Business Center, Сърбия, се състоя 15 – тия Международен симпозиум по Силова електроника – Ее2009. На симпозиума участваха представители на три континента – Европа, Америка и Азия. Председател на Симпозиума бе проф. Владимир Катич. Представените 120 материала бяха обединени…

Международна научна конференция в БСУ през 2010 година.

Хотели “Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза” 25-26 юни 2010 г. Бургаският свободен университет организира провеждането на научна конференция с международно участие.   Научни направления:  Икономика, финанси и инвестиции Маркетинг и управление Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология Социални дейности и педагогика…

Ден на Майкрософт в БСУ

Семинар по проект "Професионализъм в обучението по журналистика..."

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.   Проект: ПРОФЕСОНАЛИЗЪМ  В ОБУЧЕНИЕТО  ПО ЖУРНАЛИСТИКА ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ И РЕГОИНАЛНИТЕ МЕДИИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ПО ЖУРНАЛИСТИКА   Водеща организация: Бургаски свободен университет Партньори: Издателска къща “Черноморски фар" ООД, …

Научно-практическа конференция на тема "Университет, практика, професия"

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013   Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.   Проект: ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ  В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЖУРНАЛИСТИКА ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ И РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ПО ЖУРНАЛИСТИКА   Водеща организация: Бургаски свободен университет Партньори: Издателска къща “Черноморски фар"…

Лекция на тема: "Как и къде да инвестираме след финансовата криза?"

Центърът за кариера и развитие на БСУ организира на 28.10.2009 г. от 11:00 часа в зала № 218 открита лекция на тема: "Как и къде да инвестираме след финансовата криза?" Лектор Александър Николов – портфейлен Мениджър на ДФ Адванс Източна Европа и ръководител на отдел Международни капиталови пазари в ИП…

Преподавател от БСУ - лектор по програма "Еразъм" в Прага

От 2009 година ЦИУН на БСУ има договори по програмата Еразъм с нови два университета в страни от Европейския съюз- Чехия и Естония. Първият гост-лектор по новия договор с Висшето училище по икономика и мениджмънт в Прага беше доц. д-р Лина Анастасова от ЦИУН, която изнесе лекции по маркетинг пред…

Стипендии за млади лидери от Централна Европа

Стипендии за млади лидери от Централна Европа