Новини

Прием с оценки от приемни изпити в друг ВУЗ

Бургаският свободен университет обявява, че желаещите да кандидатстват с пренесени оценки от кандидатстудентски изпити, положени в други университети могат да подадат документи и да се запишат. Приемът на документи става в сградата на университета (фоайе І етаж)  в работните дни от 8 до 17 ч.    Документи за кандидатстване: §        …

Специалностите от направление "Компютърни мрежи и комуникации" и "Компютърни системи и технологии" към Центъра по информатика и технически науки на БСУ получиха 6-годишна програмна акредитация от НАОА - максималният срок за акредитация, регламентиран от З

В началото на юни 2009 г. специалностите от направление "Компютърни мрежи и комуникации" и " Компютърни системи и технологии" към ЦИТН на БСУ получиха 6-годишна акредитация от НАОА - максималният срок за акредитация, регламентиран от Закона за висшето образование. Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) е държавният орган, който…

Срок за кандидатстване в БСУ – до 21 юли

Приемът на документи за кандидатстване в БСУ след завършено средно образование започна и ще продължи до 21 юли. Документи за кандидатстване може да подадете: по интернет, чрез официалния сайт на БСУ в териториалните представителни бюра на БСУ в сградата на университета, фоайе първи етаж - в работните дни от 8.30…

Магистърски програми – прием и записване

Магистърски програми – прием и записване

Изплатени са стипендиите и наградите за летния семестър

Студентите, класирани за стипендии за летния семестър, получиха сумата за последните 4 месеца от семестъра. Изплатени са и наградите за летния семестър. Месечният размер на стипендията е 90 лева и се изплаща за общо пет месеца. Стипендии за успешни резултати в обучението получават 306 студенти от БСУ. Размерът на наградите…

Приключи конкурсът на Дарс Ауто с награден фонд една семестриална такса

Заключителният етап на конкурса „Защо Мицубиши”, организиран от ДАРС АУТО, завърши с парична награда за победителката Тодорка Аладжова, студентка от 3 курс, специалност „Връзки с обществеността”. Стартът на конкурса за маркетинг и PR стратегия за студенти на БСУ беше даден в началото на февруари и протече на няколко етапа. Явиха…

Стипендиите и наградите за зимния семестър са изплатени

Средствата за стипендии и награди по проекта „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд, са изплатени. Общата стойност на стипендиите и наградите за един семестър е 128 760 лв. Стипендии за успешни резултати в обучението получават 306 студенти…

Стипендии за стажове в Германия

Стипендии за стажове в Германия

Нов спечелен проект за БСУ

Центърът по хуманитарни науки спечели проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” – „Училищни и студентски практики”. Проектното предложение „Ефективни студентски практики по социална работа чрез партньорство с НПО” е разработено от Програмен съвет по Социални дейности с ръководител доц. д-р Мария Ганева. Партньорските организации са Български червен кръст, Асоциация…

Регистрация за кандидатстудентски изпити – от 1 до 15 юни

Регистрацията за кандидатстудентските изпити, които ще се проведат на 17 и 18 август, е в срок от 28.07 до 14.08 Документи за кандидатстване може да подадете: по интернет, чрез официалния сайт на БСУ в териториалните представителни бюра на БСУ в сградата на университета, фоайе първи етаж - в работните дни…