Новини

Прием след септемврийската сесия на матурите

Във връзки с постъпилите запитвания БСУ информира кандидат-студентите, че обявява допълнителни срокове за прием след септемврийската сесия на матурите. С оценки от държавните зрелостни изпити може да се кандидатства за всички специалности с изключение на спец. „Право”. Записването ще става в БСУ, стая 19 всеки работен ден от 8.00 до…

Научен семинар в ЦИТН - 30 март

Център по информатика и технически науки  организира  Н А У Ч Е Н    С Е М И Н А Р на тема: Маркетингови стратегии при софтуер с отворен код   на 30 март 2009 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала  207    На семинара ще се дискутират особеностите на…

Министър-председателят Бойко Борисов и Вселенският патриарх Вартоломей – в Бургаския свободен университет на 18 май

Негово светейшество Вселенският патриарх Вартоломей ще бъде удостоен с почетното звание Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет. Най-високото академично отличие се присъжда за неговата добротворна духовна дейност, вдъхновената му и всеотдайна служба в името на духовното възраждане, православно единство и толерантност между вероизповеданията. По време на тържествената церемония ще…

Класирането за стипендии и награди е обявено

 Класирането за стипендии и награди е обявено в меню Електронни услуги. Стипендии за летния семестър ще получат 279 студенти от БСУ, разпределени по центрове пропорционално на броя на студентите във всеки център:   Център Брой класирани Минимален успех Център по юридически науки 79 5.00 Център по икономически и управленски науки…

Кариери 2010 в БСУ

Кариери 2010 в БСУ

Негово всесветейшество Вселенският Патриарх Вартоломей – „Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет”

Академичният съвет на Бургаския свободен университет, на свое заседание от 26 март 2010 г., удостои негово всесветейшество Вселенския Патриарх Вартоломей с почетното звание „Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет”. Най-високото академично отличие се присъжда за неговата добротворна духовна дейност, вдъхновената му и всеотдайна служба в името на духовното възраждане,…

Стипендии за обучение в Рейкявик, Исландия

На вниманието на студентите от специалностите Бизнес администрация, Финанси и Маркетинг в ЦИУН – бакалавърска степен На вниманието на студентите от специалностите Бизнес администрация, Финанси, Счетоводство и Маркетинг в ЦИУН – магистърска степен Бургаският свободен университет сключи двустранно споразумение с Университета на Рейкявик, Исландия, за 4-месечно обучение на 2 студенти…

Резултати от кандидатстудентски изпити.

  Резултати от кандидатстудентски изпити. Записване

Курс по „Кризисно обучение и психодиагностика”

Програмният съвет по Социални дейности на ЦХН на БСУ организира курс по „Кризисно обучение и психодиагностика” съгласно утвърдена програма. Таксата за един участник е 500 лв. Срокът за плащане на първата вноска (250 лв.) е 17 март 2010 г. На завършилите курса ще бъде издадено удостоверение, съгласно Наредбата за единните…

Международни стипендии

Бургаският свободен университет предлага на вниманието на своите студенти информация за следните възможности за стипендии за обучение и участие в различни мероприятия: 1. Съвместни магистърски програми Еразмус Мундус 2. Лятно училище в Шотландия 3. Немско-турска магистърска програма по Социални науки 4. Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on…