Новини

Министърът на държавната администрация и административната реформа изпрати благодарствено писмо до ректора на БСУ проф. д-р Петко Чобанов

В официалното си писмо министър Николай Василев изразява огромното си задоволство от успешно приключилите два етапа от обучението на служители от държавната администрация за цяла Югоизточна България Над 100 държавни служители се обучаваха в продължение на 5 месеца в една от трите специализации по избор: “Управление на администрацията”, “Организация на…

Специалностите от направление “Икономика” към Центъра по икономически и управленски науки на БСУ получиха 6-годишна акредитация от НАОА

Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) е държавният орган, който признава правото на висшите училища да дават висше образование чрез оценяване на качеството на предлаганото от тях обучение. Както институционалната акредитация, дадена на БСУ през месец май 2006 г., така и акредитацията на специалностите от други направления в БСУ…

Новият президент на Република Турция е Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет

Господин Абдуллах Гюл, новият президент на Република Турция, е почетен доктор на БСУ. Високата титла е присъдена от Академичния съвет на 12 май 2003 г. В академичното си слово господин Гюл заяви: "Никога няма да забравя този ден!" А в почетната книга написа: За мен е чест като министър на…

Спечелен проект

Бургаският свободен университет спечели проект по програма Еразъм – в рамките на Програмата за учене през целия живот. Темата на проекта е “Идентифициране и мултиплициране на добрите практики в предоставянето на социални услуги на семействата”. Проектът е разработен от екип преподаватели от програмен съвет “Социални дейности” в Центъра по хуманитарни…

Доц. д-р Лина Анастасова взе участие в международна конференция по туризъм в Малайзия

Доц. д-р Лина Анастасова - зам. декан на Центъра по икономически и управленски науки, взе участие в международна конференция по туризъм в гр. Куала Лумпур - Малайзия от 30.07 до 2.08.2007 г. като един от основните 4 докладчици с доклад на тема “Маркетингови проблеми на културния туризъм в по-слабо развити…

Студентският съвет при БСУ с нов Председател

На 9.07.2007 г. на редовно заседание на Студентския съвет при БСУ за Председател на студентската организация беше избран Деан Тодоров Николов, студент четвърти курс специалност "Счетоводство и контрол". До момента той е заемал длъжността Секретар на Студентския съвет и член на Студентския център за кариера и развитие.

Специалност “Право” към Юридическия факултет на БСУ получи най-високата възможна оценка "Мн. добър" от Националната агенция за оценяване и акредитация

Националната агенция за оценяване и акредитация е държавният орган, който признава правото на висшите училища да дават висше образование чрез оценяване на качеството на предлаганото от тях обучение. Както институционалната акредитация, дадена на БСУ през месец май 2006 г., така и акредитацията на специалността “Право” е за максималния срок, предвиден…

Научна конференция “Съвременни технологии ‘07”

На 05 и 06 юли 2007 г. в Центъра по информатика и технически науки бе проведена научна конференция “СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ’07”, в която участваха представители на повече от 11 университета от страната и чужбина, между които : НУ-Киев, Украйна, ТУ-София, ТУ-Варна, ТУ-Габрово, ИККС, БАН, НВУ “В. Левски”, Шумен; ВТУ “Т.…

Договор за сътрудничество с Беларуския държавен икономически университет в Минск

Ректорът на Бургаския свободен университет проф. д-р Петко Чобанов и зам.-ректорите проф. д-р Васил Янков и доц. д-р Галя Христозова се завърнаха от официално посещение в Беларуския държавен икономически университет в Минск. Визитата е по покана на ректора на Университета проф. Владимир Шимов, който лично участва през м. май 2006…