Новини

Спечелен проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Бургаският свободен университет спечели проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. на тема: "Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство на БСУ с регионалните медии. Разработване на технология за студентски практики по журналистика". Проектът се финансира от Европейския социален фонд. Партньори на БСУ, който е водеща организация,…

Световноизвестен лектор в БСУ - "Космическа сигурност и политика на ООН"

На 30.10.2008 г. в зала 207 на БСУ от 16.30 ч. проф. Фуат Индже от Военновъздушната академия на Турция и Университета "Мармара" в Истанбул ще изнесе лекция на тема:   "КОСМИЧЕСКА СИГУРНОСТ И ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ".   Каним студенти, преподаватели и всички, които проявяват интерес към темата.

Научни изяви в ЦИТН - Възраст и Еквивалентни Възрасти. Определения. Сравнения и Приложения

Възрастта е относително понятие, което зависи от времевите скали на живота. Проф. Боян Димитров дефинира равни (еквивалентни) възрасти при сравнение на обекти от две (или повече) различни популации в различни времеви скали, като използва вероятностните разпределения на тяхната продължителност на живот в рамките на тези популации. На тази основа показа…

Научни изяви в ЦИТН - Зависимост Между Случайни Събития и Начини за Нейното Измерване

Зависимостите в света на случайното представляват една твърде сложна концепция. Учебниците избягват всякакви дискусии по тези въпроси. И в класическите, и в теоретичните изложения обикновено се използва дефиницията на условна вероятност само за да се дефинира понятие за независимост. Условната вероятност служи и за извеждане на допълнителни правила за смятане…

Първи регионални срещи Студенти-Предприятия

Първи регионални срещи Студенти-Предприятия

Стартира новият театрален сезон!!!

Уважаеми студенти,  за трета година стартира Студентското театрално ателие. Една част от участниците  кандидатстваха в НАТФИЗ и ги приеха, други завършиха и това налага попълването на състава на трупата. Обявяваме конкурс за нови актьори. Какво е необходимо да направите, ако искате да придобиете световна известност и да ви посипе звезден…

Доц.д-р Лина Анастасова участва с доклад на международна конференция

Зам. деканът на ЦИУН доц. д-р Лина Анастасова участва през м. юли с доклад на голяма международна конференция, организирана от ATLAS и University of Brighton по проблемите на културния туризъм. Докладът беше на тема "Marketing impact of Bulgarian heritage destinations’ web sites: evaluation survey analysis" и беше включен в маркетинговата…

Магистърска програма по "Публична администрация" за служители от държавната администрация

Центърът по юридически науки при Бургаски свободен университет обявява прием за магистърска програма по "Публична администрация" за служители от държавната администрация, завършили успешно трите специализации, организирани от Министерството на държавната администрация и административната реформа. Приравнителният модул за магистърска степен по публична администрация в БСУ включва три задължителни дисциплини: Публична администрация…

Записване в трети етап на обучението за служители в държавната администрация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ТРЕТИ ПОРЕДЕН ЕТАП ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МНОГОМОДУЛНИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Във връзка с организирането и провеждането на обучение по многомодулните специализации за служители от държавната администрация във висшите училища за трети пореден етап, ви уведомяваме, че съгласно утвърдените правила за 2008 г., заплащането…

Награда на Декана на ЦХН при БСУ

СТАТУТ на "Награда на Декана на Центъра по хуманитарни науки при БСУ"   Наградата е за високи студентски постижения в учебната, научната и творческата дейност и се присъжда ежегодно на студенти от редовно и задочно обучение, бакалавърска и магистърска степен.   Критериите, по които се оценяват постиженията, са: успех от…