Новини

Срокът за кандидатстване за награда, осигурена по Европейски проект, е удължен до 17.12.

Срокът за кандидатстване за награда, осигурена по проект "Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати", съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", е удължен до 17 декември.   Наградите са в размер на 200 лева се присъждат…

За студентите, които не са заминали на бригада във Великобритания

Списък на студенти, които не са заминали на бригада във Великобритания през 2009 г. и на които БСУ възстановява таксата за застраховка от 13.50 британски лири Милен Киров Анета Динева Евгения Янкова Михаил Василев Иван Динев Силвия Петкова Петьо Якимов Ахмед Юзеир Диана Янева Боряна Ботева Християн Иванов Йордан Митев…

Нов сезон на школата по народни танци

Вторият сезон на школата по народни танци започва на 6 октомври (вторник) от 17 часа в КЗ №1 и ще продължава всеки вторник и четвъртък от 17 часа. Хореограф - Цвета Бончева. Участието на студенти, преподаватели и служители е безплатно.

Приключи езиковият курс за чуждестранни студенти в БСУ

Приключи интензивният подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти, който стартира преди месец в БСУ. Проявата е по проект към Секторна програма "Еразъм" на Европейската програма за учене през целия живот, спечелен за трети пореден път от университета. За последните две години над 40 студенти от Испания, Финландия, Франция,…

Прием за магистърска програма по "Публична администрация" за държавни служители

Центърът по юридически науки при Бургаски свободен университет обявява прием за магистърска програма по "Публична администрация" за служители от държавната администрация, завършили успешно трите специализации, организирани от Министерството на държавната администрация и административната реформа.   Приравнителният модул за магистърска степен по публична администрация в БСУ включва три задължителни дисциплини: Публична…

Учебни занятия – І курс – редовно

За студентите, записани в І курс - редовно обучение, учебната година ще започне със среща с Декана, която ще се проведе по центрове както следва: Център по юридически науки Спец. Право 05.10.2009 г.  от 10 часа в зала Изток Спец. Публична администрация 05.10.2009 г.  от 10 часа в зала Изток…

СТАРТИРА ДИСКУСИОНЕН КЛУБ „ДЕБАТИ”

Днес силата на властта е съизмерима с умението да се убеждава и чрез убеждаване да се печелят съмишленици. На студентите в БСУ се дава възможност да усъвършенстват комуникативните си умения и да развият способности за убеждаващо говорене чрез участие в дискусионен клуб „Дебати”. Могат да кандидатстват студенти от всички специалности.…

На 18 септември БСУ навърши 18 години

БСУ е вече пълнолетен Ръководството на БСУ поздравява всички свои настоящи и бивши студенти, преподаватели и служители с 18 – годишнината на университета. В деня на своето пълнолетие БСУ може да се похвали с високото качество на обучение, с прекрасната си сграда, с международните си контакти, с десетките проекти, по…

Студенти от Франция, Италия, Германия, Полша, Австрия, Чехия и Естония ще се обучават в БСУ

За трета поредна година БСУ спечели проект по Секторна програма „Еразъм” към Програмата за учене през целия живот за организиране на интензивен подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти. Курсът е с продължителност 1 месец. Студентите ще се обучават по 6 часа дневно, като през останалото време ще имат…

Учебни занятия – Магистърски програми – първа година

Учебните занятия на студентите, записани в Магистърски програми – първа година, ще започнат по специалности както следва:  Център по юридически науки   Спец. Публична администрация след Бакалавър по същата специалност 15.09.2009 г. след Бакалавър по друга специалност 14.09.2009 г. Център по икономически и управленски науки след Бакалавър по същата специалност…