Новини

Юридическият факултет на БСУ проведе научна конференция на тема "Трансгранично сътрудничество"

Юридическият факултет на БСУ със съорганизатор Сдружение Евроинтеграция проведе традиционната си годишна научна конференция на тема "Трансгранично сътрудничество" на 9 май 2003 г. в гр. Бургас. Конференцията се проведе под знака на Деня на Европа - 9 май.

Конференция "Съвременни подходи при управлението на икономически структури"

На 21-22.02.2003 в Пампорово се проведе конференция " Съвременни подходи при управлението на икономически структури", организирана от Програмния съвет по "Стопанско Управление" към Центъра по Икономически и Управленски науки. В конференцията участваха около 30 преподаватели и докторанти от различни икономически и др. висши училища от България- БСУ, ИУ-Варна, УНСС –…

Трети преглед на Студентското научно творчество

На 18.12.2002 г. в Бургаски Свободен Университет се проведе Третият преглед на Студентското научно творчество. Награждаването на победителите се проведе от 18 ч. в зала 112.

Семинар "Висшето частно училище - средище на либерално образование"

На 10.05.2001 г. в БСУ се проведе научен семинар на тема "Висшето частно училище - средище на либерално образование" с основен доклад на зам-министъра на МОН проф.д.ф.н. Борислав Тошев.

Университетът през третото хилядолетие

На 30.09 - 04.10.2001 г. в БСУ се проведе юбилейна конференция с международно участие "Университетът през третото хилядолетие"

Посещение на френски учен проф. Жан Дьони Мутон – директор на Европейски университетски център в Нанси

По специална покана на Бургаския свободен университет на посещение в България от 6-8 Юни 2001 г. беше известният френски учен проф. Жан Дьони Мутон – директор на Европейски университетски център в Нанси, специалист в областта на международното и европейското право. Проф Жан Дьони Мутон участва в откриването на научната конференция…

Работна среща на тема "Методи за защита на информацията и тяхната реализация в Windows".

На 19.05.2000 г. в БСУ се проведе работна среща на тема "Методи за защита на информацията и тяхната реализация в Windows".

Творчеството на Петя Дубарова. Перспективи на литературно-критическата интерпретация

На 04.12.2000 г. се проведе национална литературно-научна конференция "Творчеството на Петя Дубарова - в и извън социалната определеност. Перспективи на литературно-критическата интерпретация"

Изграждане на мрежа за квалификация и обучение на кадри от общинската и областната администрация

На 15.09.2000 г. се проведе годишен семинар по проект ТЕМПУС СЕП 14077 - 99 "Изграждане на мрежа за квалификация и обучение на кадри от общинската и областната администрация", по който БСУ е Контрактор. Координатор на проекта е Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски". В семинара взеха участие представители на българските и чуждестранни…

Въвеждане на алтернативни мерки за третиране на лишени от свобода

Годишна конференция по проект ТЕМПУС 14459 "Въвеждане на алтернативни мерки за третиране на лишени от свобода", 11-12.07.2000 г.