Новини

Университетски турнир по футбол

2008-2009 СЪОБЩЕНИЕ Всички желаещи да се включат във вътрешноуниверситетския футболен турнир трябва да заявят участието на своя отбор до 18 януари 2009 г. в стая 502. Отборът се сформира от студенти от една и съща специалност и курс.   Заявката включва списък на състезателите от отбора: Специалност Курс, група Трите…

Филм, представящ Центъра по хуманитарни науки

Филм, представящ Центъра по хуманитарни науки

Кастинг за нови членове на студентската PR-агенция

Стани част от "PR academy" - студентската PR-агенция към Бургаския свободен университет! Чудиш се кои сме ние? Може би си чувал за "Видеомоста с Азорските острови", "Прати целувка в космоса", "Медиясвят", "Наградата на Декана на ЦХН" и много други проекти. Ако не си - влез в галерията със снимки на…

Юбилеен X конкурс за студентско научно творчество.

Юбилеен X конкурс за студентско научно творчество. За студентите от БСУ. За студентите от други ВУ.

Промоция на Випуск 2008

На 5 декември 2008 г. се състоя тържествената промоция на Випуск 2008. Над 800 абсолвенти получиха своите дипломи за завършено висше образование. От тях 23-ма са отличниците на випуска, на които Ректорът проф. д-р Петко Чобанов връчи "Свидетелство за отличие" за постигнати високи резултати в учебната дейност и доказан стремеж…

БСУ грейна с най-високата коледна елха в страната

Пред сградата на Бургаския свободен университет грейна най-високата коледна елха в България, която е и с 20 см по-висока дори от президентската елха пред Белия дом. Височината на университетското коледно дърво е 26.20 м, върху което греят над 25000 лампички. Заедно със светещите лампички на сградата на университета, броят им…

Пробен достъп до бази данни ProQuest

В рамките на проект на Дирекция "Научни изследвания" на Министерството на образованието и науката, на библиотеката на БСУ е предоставен ПРОБЕН ДОСТЪП до база данни ProQuest. Достъпът до базата от данни може да се осъществи само от компютрите в БСУ и е без потребителско име и парола.   ProQuest Information…

Разширен достъп до бази данни EBSCO Publishing

Предоставен е промоционален достъп  до нови бази на EBSCO Publishing до края на 2008 година. Academic Search Complete Business Source Complete Regional Business News Ползва се чрез съществуващия акаунт: User : s6728610 Password : password

Конкурси за хонорувани асистенти към ЦИУН

Бургаският свободен университет обявява конкурси за хонорувани асистенти към Центъра по икономически и управленски науки по: Икономическа социология - 1; Математика – 1. Документи за участие в конкурсите: молба, автобиография, ксерокопие на дипломата за завършено висше образование с приложението към нея и списък на научните публикации (ако имат такива), се…

Специалностите от направление "Информатика и компютърни науки" към ЦИТН на БСУ получиха максималната 6-годишна акредитация с най-високата възможна оценка от НАОА

Специалностите от направление "Информатика и компютърни науки" към Центъра по информатика и технически науки на БСУ получиха програмна акредитация за максималния срок, предвиден в Закона на висшето образование – 6 години с най-високата възможна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) е…