Новини

Първи регионални срещи Студенти-Предприятия

Първи регионални срещи Студенти-Предприятия

Стартира новият театрален сезон!!!

Уважаеми студенти,  за трета година стартира Студентското театрално ателие. Една част от участниците  кандидатстваха в НАТФИЗ и ги приеха, други завършиха и това налага попълването на състава на трупата. Обявяваме конкурс за нови актьори. Какво е необходимо да направите, ако искате да придобиете световна известност и да ви посипе звезден…

Доц.д-р Лина Анастасова участва с доклад на международна конференция

Зам. деканът на ЦИУН доц. д-р Лина Анастасова участва през м. юли с доклад на голяма международна конференция, организирана от ATLAS и University of Brighton по проблемите на културния туризъм. Докладът беше на тема "Marketing impact of Bulgarian heritage destinations’ web sites: evaluation survey analysis" и беше включен в маркетинговата…

Магистърска програма по "Публична администрация" за служители от държавната администрация

Центърът по юридически науки при Бургаски свободен университет обявява прием за магистърска програма по "Публична администрация" за служители от държавната администрация, завършили успешно трите специализации, организирани от Министерството на държавната администрация и административната реформа. Приравнителният модул за магистърска степен по публична администрация в БСУ включва три задължителни дисциплини: Публична администрация…

Записване в трети етап на обучението за служители в държавната администрация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ТРЕТИ ПОРЕДЕН ЕТАП ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МНОГОМОДУЛНИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Във връзка с организирането и провеждането на обучение по многомодулните специализации за служители от държавната администрация във висшите училища за трети пореден етап, ви уведомяваме, че съгласно утвърдените правила за 2008 г., заплащането…

Награда на Декана на ЦХН при БСУ

СТАТУТ на "Награда на Декана на Центъра по хуманитарни науки при БСУ"   Наградата е за високи студентски постижения в учебната, научната и творческата дейност и се присъжда ежегодно на студенти от редовно и задочно обучение, бакалавърска и магистърска степен.   Критериите, по които се оценяват постиженията, са: успех от…

Съобщения по програма ЕРАЗЪМ

Съобщения по програмата ЕРАЗЪМ за ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ; за СТУДЕНТИТЕ ОТ ЦИУН; за СТУДЕНТИТЕ ОТ ЦХН; за СТУДЕНТИТЕ ОТ ЦИТН за СТУДЕНТИТЕ ОТ ЦЮН КРИТЕРИИ за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване КРИТЕРИИ за участие в студентска мобилност с цел обучение СПИСЪК на класирани студенти от ЦИУН СПИСЪК на класирани студенти…

Чуждестранните студенти, завършили курс по български език, получиха сертификати

Доц. д-р Евелина Динева, декан на ЦХН на БСУ, връчи сертификати на чуждестранните студенти, завършили интензивен курс по български език в Бургаския свободен университет. Подготвителният курс по български език за чуждестранни студенти по програма Еразъм приключи успешно. В продължение на един месец студентите работиха интензивно, като програмата им включваше по…

Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БСУ кани всички редовни и задочни студенти (без първи курс) и преподаватели на  ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ  На 15 октомври 2009 год. в стая 207 на БСУ от 14.00ч. ще се проведе информационна среща относно възможностите, които предоставя секторна програма ЕРАЗЪМ за мобилност на студенти…

Студентски фотоконкурс и конкурс за есе.

Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство EГ на междукултурния диалог 2008 www.dialogue2008.eu http://www.dialogue2008.bg/ "Моят проект по мобилност. Преживян... или мечтан" СТУДЕНТСКИ ФОТОКОНКУРС И КОНКУРС ЗА ЕСЕ Конкурсите се организират по проект с международно участие на Асоциацията на университетските библиотеки в България в…