Новини

Актуални проблеми на българо-турските отношения и тяхната правна регламентация

Българо-турска правна среща "Актуални проблеми на българо-турските отношения и тяхната правна регламентация" 23 октомври 1999 година, гр. Бургас

Колоквиум на Асоциацията на преподавателите по френски език в България

Колоквиум на Асоциацията на преподавателите по френски език в България със сътрудничеството на Френския институт "Новите технологии за информация и комуникация и образованието" - 22 - 23 октомври 1999 година, гр. Бургас. Посетете специално подготвения сайт от Френското посолство в България за преподавателите по френски език.

Научна конференция "модерни тенденции в административното и гражданско право и приватизационни сделки"

Научна конференция "Нови видове договори: модерни тенденции в административното и гражданско право и приватизационни сделки" - 22 - 23 октомври 1999 година, гр. Бургас