Новини

Експерти от Европейската комисия по усвояване на парични средства от структурните фондове на Европейския съюз посетиха БСУ

Експерти от Европейската комисия по усвояване на парични средства от структурните фондове на Европейския съюз посетиха БСУ. Николас Петропулос – експерт в Комисията на ЕС по изготвянето на доклада за способността на България да усвоява парични средства от структурните фондове и Макис Мавропулос, сътрудник за България и местен експерт по…

Международна научна конференция "Съвременни управленски практики IV"

На 17 и 18.02.06 г. в Центъра по икономически и управленски науки на БСУ се проведе международна научно- практическа конференция на тема “Управленски практики IV”, в която участваха преподаватели и докторанти от над 15 български и чуждестранни университета. Основните секции на конференцията бяха три: ”Общи управленски проблеми, правни аспекти и…

Ректорът на БСУ проф. Петко Чобанов - член на УС на Съвета на Ректорите на висшите училища

На Общо събрание на Съвета на ректорите на висшите училища на Република България, проведено на 27.01.2006 г. в Пловдив, Ректорът на БСУ проф. д-р П. Чобанов беше избран за член на Управителния съвет. За Предсeдател беше преизбран досегашният председател, ректорът на Аграрен университет Пловдив, проф. Йорданка Кузманова. В Съвета на…

Ректорът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов е номиниран за Международен професионалист на годината за 2005

Ректорът на Бургаския свободен унверситет проф. д-р Петко Чобанов е номиниран за Международен професионалист на годината за 2005. Призът е на Международния биографичен център в Кеймбридж, Англия и е резултат на задълбочено проучване от научно-изследователската и консултативна комисия към Центъра. Ежегодно тази комисия, съвместно с научно-изследователския отдел, изучава, преглежда и…

Посланикът на Република Германия у нас - гост на БСУ

За първи път в своя мандат Посланикът на Република Германия у нас н. пр. д-р Харалд Киндерман посети Бургаския свободен университет. Той се придружаваше от Вилхелм Краус, президент на Германо-българската Индустриално – търговска камара и от г-н Димитър Събков – управител на Дарс-ауто. Гостите бяха посрещнати от Ректора проф. д-р…

БСУ отново спечели проект

“Социалната работа и участието й в образователната система” БСУ спечели едногодишен европейски проект в областта на социалната работа. Проектът е финансиран от Европейската Комисия по програма Сократ, подпрограма Еразъм 1 – Транснационално сътрудничество, и ще се реализира под формата на Интензивна програма. Това е краткосрочна учебна програма в рамките на…

Практически семинар за обучение на преподаватели в правни клиники

На 21-ви и 22-ри октомври 2005 година в Бургаския свободен университет се проведе практически семинар за обучение на преподаватели в правни клиники от юридическите факултети в страната. Участие взеха асистенти от СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, Нов български университет, УНСС, РУ “Ангел Кънчев”, ВТУ “Св. св. Кирил и…

Съвет на ректорите на висшите училища в България

За първи път в своята история Бургаският свободен университет беше домакин на заседанието на Съветът на ректорите на висшите училища в България. Форумът се проведе в петък (8 юли) и в него взеха участие ректорите на всичките 41 ВУЗ-а в страната. Заседанието се председа-телстваше от проф. дсн Йорданка Кузманова –…

Научна конференция "Комуникативни стратегии в хуманитаристиката" на ЦХН

Научна конференция Комуникативни стратегии в хуманитаристиката, октомври 2005 г., Бургас На 7 и 8 октомври 2005 г. в Бургаския свободен университет се проведе научна конференция с международно участие на тема Комуникативни стратегии в хуманитаристиката. Конференцията бе организирана от Центъра по хуманитарни науки. На нея бяха представени 11 университета от страната,…

Руски учени в БСУ

На 14 септември Бургаският свободен университет стана домакин на делегация, съставена от академични преподаватели в най-големите московски държавни университети. Над 40 гости от Държавния Московски университет, Московския държавен университет по печата, Висшия юридически институт, Висшия педагогически институт и много други, разгледаха с интерес модерната сграда и съвременната материална база на…