Новини

Започва приемът в магистърски програми за 2022 г.

Започва приемът в магистърски програми за 2022 г.

Бургаският свободен университет откри прием по специалности в ОКС „магистър“ с начало на обучението през м. март 2022 г.

Честит 8-ми декември!

Честит 8-ми декември!

Уважаеми студенти на Бургаския свободен университет! Поздравяваме ви със Студентския празник Осми декември!

БСУ и летищата на Фрапорт за общ бранд Черно море

БСУ и летищата на Фрапорт за общ бранд Черно море

Изп. директор на Фрапорт ТуинСтар Еърпорт Мениджмънт АД д-р Франк Кванте и проф. д.п.н. Галя Христозова подписаха договор за сътрудничество.

Еразъм без хартия в БСУ

Еразъм без хартия в БСУ

Предвидена е дигитализация на целия административен процес съгласно инициативата „Европейска студентска карта“ и  Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения.

Обучението преминава в онлайн среда

Обучението преминава в онлайн среда

Организация на учебния процес във връзка с въведените противоепидемични мерки.

Посланикът на Португалия поднови споразумението с БСУ

Посланикът на Португалия поднови споразумението с БСУ

Споразумението касае безплатното изучаване на португалски език и различни културни и образователни прояви на Португалия в БСУ.

Социално предприемачество в четириъгълника с бизнеса в БСУ

Социално предприемачество в четириъгълника с бизнеса в БСУ

В БСУ се проведе кръгла маса в рамките на инициативата „Мултидисциплинарни иновации за обществени промени“ на програма КОСТ на ЕС.

Информационна среща по програма ЕРАЗЪМ+ в БСУ

Информационна среща по програма ЕРАЗЪМ+ в БСУ

В БСУ се проведе информационна среща по програма „Еразъм+“ като част от глобалната инициатива „Дни на Еразъм“ (#ErasmusDays)

Магистрати от 8 европейски държави ще посетят БСУ

Магистрати от 8 европейски държави ще посетят БСУ

Домакин на визитата е Районен съд - Бургас в рамките на обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение

ВАЖНО! Промяна в организацията на учебния процес

ВАЖНО! Промяна в организацията на учебния процес

Изцяло присъствено ще бъдат учебните занятия за студентите от първи курс. За студентите от втори до пети курс обучението ще бъде в смесена среда.