Новини

Национален кръг на Конференцията за студентско творчество в БСУ

Национален кръг на Конференцията за студентско творчество в БСУ

Екипите се състезаваха в направления : Право и политика; Администрация  и управление;  Финанси и счетоводна отчетност; Маркетинг и мениджмънт; Международни икономически отношения; Обществени комуникации (Връзки с обществеността и журналистика); Психология;  Педагогика и социални дейности; Техники и технологии; Информатика; Възобновяеми енергийни източници.

В БСУ стартира проект «Българският език в социалните медии»

В БСУ стартира проект «Българският език в социалните медии»

Пресконференцията по повод стартирането на проекта се състоя на 24 април 2018 година, вторник, от 11 часа в БСУ.

За първи път Награда на Декана на Центъра по юридически науки

За първи път Награда на Декана на Центъра по юридически науки

На 13.04.2018 година в Бургаския свободен университет беше връчена Наградата на Декана на Центъра по юридически науки

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията СНТ в БСУ

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията СНТ в БСУ

С активно присъствие на работодателите премина вътрешният кръг от XIХ издание на Конференцията за студентско научно творчество в БСУ на 12 април 2018 г.

Националният форум „Дни на кариерата“ 2018 се проведе в БСУ

Националният форум „Дни на кариерата“ 2018 се проведе в БСУ

За десети пореден път Бургаският свободен университет e домакин на най-големия национален  форум за студентски стаж и кариера. 

Академичният съвет избра зам.-ректори и декани на БСУ

Академичният съвет избра зам.-ректори и декани на БСУ

На заседание от 9 март 2018 година Академичният съвет избра зам.-ректорите и деканите на БСУ .

Студенти от БСУ се докоснаха до най-съвременните IT технологии

Студенти от БСУ се докоснаха до най-съвременните IT технологии

Практическо обучение в най-големия в България център за обработка и съхранение на данни – EQUINIX

В БСУ се проведе ученическо състезание по икономика

В БСУ се проведе ученическо състезание по икономика

Участваха средношколци от професионалните гимназии по туризъм и търговия 

Проф. д.п.н. Галя Христозова - преизбрана за Ректор на БСУ

Проф. д.п.н. Галя Христозова - преизбрана за Ректор на БСУ

Настоятелството преизбра с пълно единодушие проф. д.п.н. Галя Христозова за Ректор на Бургаския свободен университет.

Меморандум с Комисията за защита от дискриминация

Меморандум с Комисията за защита от дискриминация

Ректорът проф. Галя Христозова и доц. Ана Джумалиева - председател на Комисията за защита от дискриминация,  подписаха документа