Новини

Bидеовръзка в БСУ с Европейския център за ядрени изследвания CERN в Женева

Bидеовръзка в БСУ с Европейския център за ядрени изследвания CERN в Женева

Беше представена програмата за предстоящия пуск на Големия адронен колайдер и стажантските програми за наши студенти там. Колайдерът се намира в Европейския център за ядрени изследвания CERN в Женева и стъпва на териториите на Швейцария и Франция.

Най-големият национален форум за студентски стаж и кариера ще се проведе в БСУ

Най-големият национален форум за студентски стаж и кариера ще се проведе в БСУ

26 фирми ще участват в седмото издание на "Национални дни на кариерата - Добра кариера, Добър живот 2015" в БСУ.

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията за студентско научно творчество в БСУ

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията за студентско научно творчество в БСУ

В четирите центъра на университета бяха представени общо 88 доклада от екипи от над 120 студенти на БСУ. От преподавателите бяха отличени гл.ас.д-р Диана Съботинова,гл. ас. д-р Димитър Минчев,ас. Атанас Димитров, доц. д-р Йонка Балтаджиева,  гл.ас. д-р Красимир Коев  

В БСУ се проведе научна сесия с американски изследовател

В БСУ се проведе научна сесия с американски изследовател

Центърът по икономически и управленски науки към БСУ проведе научна сесия за представяне на резултатите от изследването „Влиянието на културите върху международната търговия – случаят на България“ (Cultural Effects on International Trade: the Case of Bulgaria).

БСУ отчете рекордна активност по проекти за 2014 година

БСУ отчете рекордна активност по проекти за 2014 година

Представиха се резултатите от мащабните проекти на БСУ като бенефициент на Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Конкурентноспособност на българската икономика“.

За БСУ - в първо лице от Областния управител г-н Вълчо Чолаков

За БСУ - в първо лице от Областния управител г-н Вълчо Чолаков

Срещата на Областния управител с второкурсниците по Право постави началото на летния семестър за студентите от задочна форма на обучение в БСУ. Тя беше инициирана и съвпадна с лекциите на проф. д-р Александър Воденичаров по ”Административно право и административен процес”.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова посети БСУ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова посети БСУ

На среща с ректора проф. дпн Галя Христозова и със зам.-ректора проф. д-р Милен Балтов министър Павлова се запозна с проблемите, които стоят пред частните висши училища в България.

Посланикът на Държавата Израел н.пр. Шаул Камиса Раз посети Бургаския свободен университет

Посланикът на Държавата Израел н.пр. Шаул Камиса Раз посети Бургаския свободен университет

На среща с президента на БСУ проф. д-р Петко Чобанов и със зам.-ректорите проф. д-р Милен Балтов и доц. д-р Евелина Динева посланик Шаул Камиса Раз се информира за двустранните академични връзки и  дългосрочни контакти на Бургаския свободен университет с университети и академични образователни институции от Европа и света.

БСУ със сертификат за качество за Интензивна програма „ЕРАЗЪМ“

БСУ със сертификат за качество за Интензивна програма „ЕРАЗЪМ“

Интензивната програма „Стратегически бизнес решения в рискова и бързопроменяща се среда“ на Бургаски свободен университет беше удостоена със сертификат за качествено изпълнение. Проектът се финансира от Програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Еразъм“ на ЕС.

Проф.дфн Калина Лукова получи престижна награда от Съюза на българските журналисти

Проф.дфн Калина Лукова получи престижна награда от Съюза на българските журналисти

Проф. дфн Калина Лукова, преподавател в БСУ, бе удостоена от Съюза на българските журналисти с престижната Годишна награда в категория „Книга“ за своята книга „Литература и медии“.