Новини

90-годишен юбилей на чл. кор. проф. Александър Янков, член на Настоятелството и „Доктор хонорис кауза на БСУ”

Проф. Александър Янков е най-известният български юрист в света по морско право. Бил е съдия в Международния трибунал по морско право в Хамбург и президент на неговата Камара по споровете относно опазването на морската среда, председател на  Комисията по международно право на ООН в Женева (1977-1996 г.), един от учредителите…

БСУ с уникален проект за Южна и Източна Азия

Бургаският свободен университет спечели уникален проект за образователен и научен обмен със страните от Южна и Източна Азия. Наименованието на проекта е „Умната връзка Юг-Изток-Запад: мобилност за изследвания, знания и иновации в мрежа”, а тематиката касае използването на „умни” технологии в подкрепа на предприемачеството, транспорта, агробизнеса, туризма и енергетиката в…

БСУ влиза в системата на SmartPoint

Бургаският свободен университет стана първият университет със свой QR-код в системата на SmartPoint. От следващата учебна година възпитаниците на висшето училище ще имат още едно удобство, благодарение на иновативното мобилно приложение. Един от основните приоритети, записани в мисията на университета, е да  налага високи стандарти за работа и общуване, като…

Прием на кандидат-студенти в БСУ

Приемът в магистърските програми е по документи, след завършено висше образование, а в бакалавърските с оценки от матури.

Прием на кандидат-студенти в БСУ – до 20 юни

Започна приемът на кандидат-студенти след средно образование по специалностите: Център по юридически науки Право Публична администрация Център по хуманитарни науки Връзки с обществеността Журналистика Социални дейности и консултиране Обществени комуникации и социална психология Психология Център по икономически и управленски науки Финанси Счетоводство и контрол Маркетинг Бизнес администрация Международни икономически отношения…

20 чуждестранни студенти от БСУ завършиха курс по български език

Ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова връчи официално днес удостоверенията на чуждестранните студенти, завършили успешно подготвителен едногодишен курс по български език. Студентите са от: Казахстан; Русия; Татарстан; Турция; Сирия. След успешно положения изпит за владеене на българския език студентите ще продължат обучението си в БСУ по избраната от тях…

Събития и форуми в БСУ през 2014 г.

План за събития и форуми в БСУ през 2014г. № ТЕМА ОРГАНИЗАТОР ВИД ПРОЯВА УЧАСТНИЦИ ДАТА, МЯСТО ЯНУАРИ 1. Преглед на електронните курсове в Moodle /кръгла маса по ИКТ в образованието/ Зам.-ректори, декани, специалисти представяне на електронни курсове преподаватели 14 януари -ЦХН и ЦЮН 15 януари – ЦИУН и ЦИТН…

Евростипендиите са изплатени

Стипендиите за летния семестър на учебната 2013-2014 г. по проект „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси” са преведени по банковите сметки на класираните студенти. Изплатени са общо 82 000 лв. за 138 стипендии за успех и 12 000 лв. за 60 специални стипендии.

Достойно представяне на студенти от БСУ на олимпиада по маркетинг

  Екип от студенти на Бургаския свободен университет от специалност „Маркетинг”, 4-ти курс на ЦИУН - Красимир Георгиев, Селда Ананиева и Антоанета Радева, взеха участие и се представиха достойно в Националната олимпиада по маркетинг, проведена на 16 и 17 април 2014 г. в УНСС, София. БСУ е единственото частно ВУ,…

Връчване удостоверения за курс по български език

Ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова ще връчи официално удостоверенията на чуждестранните студенти, завършили успешно подготвителен едногодишен курс по български език. Студентите са от: Казахстан; Русия; Татарстан; Турция; Сирия. Проявата е насрочена за 10 юни, вторник, от 16 часа в библиотеката на БСУ.