Новини

В БСУ се проведе научна сесия с американски изследовател

В БСУ се проведе научна сесия с американски изследовател

Центърът по икономически и управленски науки към БСУ проведе научна сесия за представяне на резултатите от изследването „Влиянието на културите върху международната търговия – случаят на България“ (Cultural Effects on International Trade: the Case of Bulgaria).

БСУ отчете рекордна активност по проекти за 2014 година

БСУ отчете рекордна активност по проекти за 2014 година

Представиха се резултатите от мащабните проекти на БСУ като бенефициент на Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Конкурентноспособност на българската икономика“.

За БСУ - в първо лице от Областния управител г-н Вълчо Чолаков

За БСУ - в първо лице от Областния управител г-н Вълчо Чолаков

Срещата на Областния управител с второкурсниците по Право постави началото на летния семестър за студентите от задочна форма на обучение в БСУ. Тя беше инициирана и съвпадна с лекциите на проф. д-р Александър Воденичаров по ”Административно право и административен процес”.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова посети БСУ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова посети БСУ

На среща с ректора проф. дпн Галя Христозова и със зам.-ректора проф. д-р Милен Балтов министър Павлова се запозна с проблемите, които стоят пред частните висши училища в България.

Посланикът на Държавата Израел н.пр. Шаул Камиса Раз посети Бургаския свободен университет

Посланикът на Държавата Израел н.пр. Шаул Камиса Раз посети Бургаския свободен университет

На среща с президента на БСУ проф. д-р Петко Чобанов и със зам.-ректорите проф. д-р Милен Балтов и доц. д-р Евелина Динева посланик Шаул Камиса Раз се информира за двустранните академични връзки и  дългосрочни контакти на Бургаския свободен университет с университети и академични образователни институции от Европа и света.

БСУ със сертификат за качество за Интензивна програма „ЕРАЗЪМ“

БСУ със сертификат за качество за Интензивна програма „ЕРАЗЪМ“

Интензивната програма „Стратегически бизнес решения в рискова и бързопроменяща се среда“ на Бургаски свободен университет беше удостоена със сертификат за качествено изпълнение. Проектът се финансира от Програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Еразъм“ на ЕС.

Проф.дфн Калина Лукова получи престижна награда от Съюза на българските журналисти

Проф.дфн Калина Лукова получи престижна награда от Съюза на българските журналисти

Проф. дфн Калина Лукова, преподавател в БСУ, бе удостоена от Съюза на българските журналисти с престижната Годишна награда в категория „Книга“ за своята книга „Литература и медии“.

Тържествено връчване дипломите на Випуск 2014 на БСУ

Тържествено връчване дипломите на Випуск 2014 на БСУ

На 5 декември 2014 година се проведе тържествената промоция на Випуск 2014 на БСУ. Над 400 абсолвенти получиха своите дипломи за завършено висше образование. От тях 13 са отличниците на Випуска, които  бяха удостоени от Ректора със свидетелство за отличие за постигнати високи резултати в обучението и доказан стремеж към…

EVN България заяви работодателски интерес към студенти от БСУ

EVN България заяви работодателски интерес към студенти от БСУ

На среща между ръководството на ЦИТН и EVN България, проведена на  4.12.2014 г. в БСУ, бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между университета и EVN България за обучение на кадри в областта на енергетиката чрез студентски практики, стажантски програми, квалификационна дейност, осигуряване на работни места.

Областният управител ще изнесе лекция в БСУ

Областният управител ще изнесе лекция в БСУ

Вълчо Чолаков, областен управител на Област Бургас, ще открие учебната година по учебната дисциплина ”Административно право и административен процес” пред судентите от 2 курс, задочно обучение, на Центъра по юридически науки.