Новини

Студенти посетиха ВЕИ „Бузлуджа”

По време на практическо обучение студенти от ЦИТН, спец. КЕВЕИ, посетиха вятърна централа „Бузлуджа” и подстанция „Ветроком”. Там те се запознаха с присъединяване на ВЕИ централа на 110 kV, както и нейното управление от SCADA система. Обучението продължи в диспечерския център на EVN, откъдето се управлява енергийната мрежа средно напрежение,…

Публични лекции:

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 05.03.2014 г. от 16.00 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Милен Балтов ще изнесе публична лекция на тема „Инвестиции и мегапроекти”.…

Публична лекция на доц. д-р Мария Нейкова

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 05.03.2014 г. от 16.30 часа в зала 207 на БСУ, доц. д-р Мария Нейкова ще изнесе публична лекция на тема „Реформа на областно…

Професионално направление Социални дейности с 6-годишна акредитация

Националната агенция за оценяване и акредитация даде програмна акредитация на професионално направление Социални дейности с възможно най-дълъг срок – 6 години и обща оценка 9,32 (максимална 10). В резултат на високата оценка за професионалното направление НАОА даде акредитация и на докторска програма „Организация и управление на социалните дейности“ също за…

БСУ с нова акредитация на докторска програма

След получената висока оценка при акредитацията на професионално направление Социални дейности, Националната агенция за оценяване и акредитация даде акредитация на докторска програма „Организация и управление на социалните дейности“ с 6-годишен срок.  

Среща на специалисти от висши училища по проект на БСУ за популяризация на иновативни технологии

На 24-ти януари 2014 г. се проведе работна  среща по проект “Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”,  Договор: № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОФИСИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“ от Оперативна Програма…

БСУ на първо, второ и трето място в рейтинга по учебен процес и среда

Резултатите от последното издание на Рейтинговата система на висшите училища в Република България (2013 г.) показват, че по 28-те критерия на две от групите критерии – учебен процес и учебна среда (http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#OwnRankingPlace:PRYAOQ.. ), Бургаският свободен университет (БСУ) е неизменно на първите места. Така, БСУ е на първо място (съответно от…

Класирането за европейски стипендии е обявено

Класирането за европейски стипендии е обявено в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/. Пълни списъци на студентите от БСУ, класирани за: Стипендии Специални стипендии Класирането е за стипендии по специалности, като броят на стипендиите за всяка специалност е пропорционален на броя на студентите, обучаващи се в нея. Класирането за специални стипендии е…

Всички формуляри за стипендии са обработени

Проверете в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ какъв е статусът на формулярите, които се подали. Ако статусът е: Потвърден – означава, че отговаряте на условията и ще участвате в класирането. Потвърден все още не означава класиран. Класирането ще бъде направено на 4 февруари. Отказан – означава, че не отговаряте на условията…

Класирането за европейски стипендии и награди е обявено

Класирането за европейски стипендии и награди е обявено в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/. Пълни списъци на студентите от БСУ, класирани за стипендии и награди можете да намерите тук -> стипендии, награди. Класирането е по специалности, като броят на стипендиите за всяка специалност е пропорционален на броя на студентите, обучаващи се…