Новини

В БСУ международни сертификати по ЗБУТ

В Бургаския свободен университет беше успешно проведен квалификационен курс за безопасност при работа в електрически уредби. След завършване на курса, Деканът на Центъра по информатика и технически науки към БСУ доц. д-р Радостин Долчинков връчи на завършилите курсисти удостоверения за специалисти по здравословни и безопасни условия на труд, придружени с…

Прием в магистърски програми

Прием в магистърски програми по специалностите: Център по юридически науки Данъчна администрация Публична администрация Митническо разузнаване и разследване Администрация и управление на системата на национална сигурност Публично-частно партньорство и проекти Администриране и управление на колекционерската дейност с културни ценности Администриране и управление на застрахователната и на търговската дейност с културни…

Бургасский свободный университет (БСУ)

Бургасский свободный университет (ppt формат)     Журнал „Современная гуманитаристика”   Бургасский свободный университет (БСУ) создан в 1991 году. Это гибкое, предприимчивое и социально ответственное учреждение, подготавливающее специалистов с высшим образованием, которые смогут быстро реализовать себя в профессиональном плане и развить свою карьеру в динамичной и все более глобализирующейся среде.…

НОВО И ВАЖНО за кандидатстващите в Магистърски програми на БСУ

За първи път Бургаският свободен университет определи за студентите, завършили ОКС „Бакалавър” и спец. „Право” в БСУ през последните ПЕТ години и записани в Магистърски програми на БСУ, да заплащат семестриална такса за първия семестър, намалена с 20%.

Студенти от БСУ в голям проект на ГИСДИ

Студентите от БСУ Михаел Колошев (журналистика),  Светлана Тонева (ВО), Елена Георгиева (журналистика) получиха сертификати за участие в проекта на ГИСДИ „Медиен мониторинг Евроизбори 2014“. Те бяха включени в регионалния екип на проекта с регионален координатор Добринка Кирова. Сертификатите връчиха проф. дпн Галя Христозова, ректор на БСУ, и проф. дсн Михаил…

Успешно приключи международната програма по стратегическо управление в БСУ

На 15.07.2014 г. в Бургаския свободен университет проф. дпн Галя Христозова връчи сертификати на тридесет и тримата успешно завършили Интензивната  Eразъм програма „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда”(2013-ERA-IP-2/24.07.2013). В продължение на петнадесет дни по проект по Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Eразъм” - Интензивни програми, тридесет…

Връчване на сертификати по проекта „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда”

На  15.07.2014 г., вторник, в Бургаския свободен университет ще бъдат връчени сертификатите на 33-ма студенти, завършили успешно програмата по проекта „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда” по Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Eразъм” - Интензивни програми (2013-ERA-IP-2/24.07.2013) I , с ръководители доц. д-р Мария Нейчева и…

Всеки студент на БСУ с шанс да спечели до 20 000 лв. за стартиране на собствен бизнес

Министерство на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране на проекта “ТЕХНОСТАРТ“. Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20…

В БСУ стартира международна програма по стратегическо управление

На 3.07.2014 г. в Бургаския свободен университет стартира проектът „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда” по Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Eразъм” - Интензивни програми (2013-ERA-IP-2/24.07.2013). На откриването бяха ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова, заместник-ректорите проф. д-р Милен Балтов и доц. д-р Евелина Динева,…

90-годишен юбилей на чл. кор. проф. Александър Янков, член на Настоятелството и „Доктор хонорис кауза на БСУ”

Проф. Александър Янков е най-известният български юрист в света по морско право. Бил е съдия в Международния трибунал по морско право в Хамбург и президент на неговата Камара по споровете относно опазването на морската среда, председател на  Комисията по международно право на ООН в Женева (1977-1996 г.), един от учредителите…