Новини

Всички формуляри за стипендии са обработени

Проверете в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ какъв е статусът на формулярите, които се подали. Ако статусът е: Потвърден – означава, че отговаряте на условията и ще участвате в класирането. Потвърден все още не означава класиран. Класирането ще бъде направено на 20 май. Отказан – означава, че не отговаряте на условията…

Четвърто междууниверситетско състезание за решаване на казус по гражданско право в БСУ

На 26 април 2014 г., в БСУ за четвърти път се проведе Междууниверситетско състезание за решаване на казус по гражданско право. Повод за организирането на първото издание през 2011 г., беше желанието на тогавашни студенти от БСУ да участват в честно организирано състезание, в което представители на различни университети да…

Ден на Европа и приятелството в БСУ!

На 9 май в Бургаския свободен университет беше отбелязан Денят на Европа. От 10.00 ч., в зала 207 на БСУ се състоя дискусия под надслов „Студенти говорят на студенти за Европа”. Освен споделения опит на студентите от БСУ за мобилности в университети на други държави от ЕС, беше представена широка…

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова посети БСУ

„Поздравявам ръководството на Бургаския свободен университет за амбицията и отговорността към българското висше образование. Постигнали сте високо качество и успехи в една от най-важните области на човешката реализация – повишаване образователното равнище на нацията в интерес на нейния просперитет”- каза министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова при посещението…

Ден на Европа и приятелството в БСУ

На 9 май в Бургаския свободен университет под мотото - Ден на Европа и приятелството, ще се проведат две събития. Освен „Студенти говорят за Европа”, ще се състои среща с чуждестранните студенти и курсисти, изучаващи български език, техни семейства и приятели. Тази среща ще се проведе от 15.30 ч. в…

Студенти говорят за Европа

На 9 май в Бургаския свободен университет ще бъде отбелязан Денят на Европа. Инициативата е на Областния информационен център Бургас и е подкрепена от БСУ. На този ден от 10.00 ч., в зала 207 на БСУ ще се състои дискусия под надслов „Студенти говорят на студенти за Европа”. Освен споделения…

Прием на формуляри за евростипендии – до 30 април

До 30 април (сряда) е срокът за представяне на разпечатаните формуляри в БСУ, стая 19. Срокът за онлайн кандидатстване за европейски стипендии изтече на 27 април.  В класирането могат да участват само студенти, които са кандидатствали онлайн и са  представили в университета разпечатан формуляр. Всички входирани формуляри ще бъдат обработени…

Министър Кристиан Вигенин посети БСУ

„Вярвам, че в Бургаския свободен университет се обучават и възпитават активни, търсещи и мотивирани граждани на Европейския съюз. Впечатлен съм от амбицията и постиженията на ръководството на университета” – каза министър Кристиан Вигенин при посещението си в БСУ. Той се срещна със студентите и участва в дискусия на тема „България…

28 април – Ден на магистърските програми в БСУ

На 28 април в зала 207 в БСУ ще бъде проведен информационен ден, на който ще бъдат представени всички магистърски програми, по които ще се провежда обучение през предстоящата 2014-2015 учебна година. От 11 часа зам.-ректорът по учебната дейност доц. д-р Евелина Динева ще открие информационния ден. След това ще…