Новини

Студенти и преподаватели от БСУ ще посетят ЦЕРН

Студенти и преподаватели от БСУ ще посетят ЦЕРН

На 30 и 31 октомври 2014 г. студенти и преподаватели от Центъра по информатика и технически науки към Бургаския свободен университет (ЦИТН към БСУ) ще посетят с учебна цел „Големия адронен колайдер”. Колайдерът се намира в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева и стъпва на териториите на Швейцария…

Студенти-магистри от Казахстан получиха сертификати от лятно училище в БСУ

Студенти-магистри от Казахстан получиха сертификати от лятно училище в БСУ

На 27.08.2014 г. Ректорът на Бургаския свободен университет проф. дпн Галя Христозова връчи сертификати на участниците в лятното училище, проведено в БСУ през периода 18-27.08.2014 г. на тема „Социална синергия и себепознание: психологически аспекти на развитието, кризисна интервенция и приобщаващо образование“. Участниците бяха 15 студенти-магистри от Казахския национален университет „Ал…

Четири големи български компании предоставят стипендии на студентите от ЦИУН в БСУ

Четири големи български компании предоставят стипендии на студентите от ЦИУН в БСУ

Четири големи компании, три, от които от Бургаска област, вече ще подкрепят амбициозните студентите от ЦИУН, като им предоставят студентски стипендии в размер от 1000 лв. за една академична година. Диневи Груп, Фондация „Европейски инициативи – Димитър Янков“, Интернешънъл Груп и Стройколукс ООД приеха идеята на професор д-р Васил Янков, да се създаде  „Стипендия на…

Студенти от ЦИТН на практическо обучение в енергийни обекти

Студенти от ЦИТН на практическо обучение в енергийни обекти

В периода  8 – 15 август студенти от Центъра по информатика и технически науки при Бургаския свободен университет посетиха различни енергийни обекти, където изслушаха специализирани лекции. Обучението бе проведено като част от програмата „Студентски практики“ с научен ръководител доц. д-р Камен Сейменлийски. Учебната програма започна с посещение на подстанция „Каблешково“…

Връчване сертификати от лятното училище на студенти-магистри от Казахстан

На 27.08.2014 г., сряда, от 11.00 ч. в зала КЦ-2 на Бургаския свободен университет Ректорът проф. дпн Галя Христозова ще връчи сертификатите на участниците в лятното училище, проведено в БСУ през периода 18-27.08.2014 г. на тема „Социална синергия и себепознание: психологически аспекти на развитието, кризисна интервенция и приобщаващо образование“. Участниците…

В БСУ стартира лятно училище за магистранти от Казахстан

На 18 август, в Бургаският свободен университет стартира поредното лятно училище за студенти-магистри от Република Казахстан. Темата е „Социална синергия и себепознание: психологически аспекти на развитието, кризисна интервенция и приобщаващо образование“, а участниците са от Казахския национален университет „Ал Фараби” в гр. Алмати. Лятното училище се откри от зам.-ректора на…

Американски учен в БСУ с едногодишна мисия по Фулбрайт

От тази седмица, Бургаският свободен университет приема за период от една година изследователя от Университета на Илиноис в Чикаго Мария Бобина. Научната мисия е финансирана по линия на Програма Фулбрайт на САЩ. По време на престоя си в БСУ, младият учен от САЩ ще работи в екип на Центъра по…

В БСУ международни сертификати по ЗБУТ

В Бургаския свободен университет беше успешно проведен квалификационен курс за безопасност при работа в електрически уредби. След завършване на курса, Деканът на Центъра по информатика и технически науки към БСУ доц. д-р Радостин Долчинков връчи на завършилите курсисти удостоверения за специалисти по здравословни и безопасни условия на труд, придружени с…

Прием в магистърски програми

Прием в магистърски програми по специалностите: Център по юридически науки Данъчна администрация Публична администрация Митническо разузнаване и разследване Администрация и управление на системата на национална сигурност Публично-частно партньорство и проекти Администриране и управление на колекционерската дейност с културни ценности Администриране и управление на застрахователната и на търговската дейност с културни…

Бургасский свободный университет (БСУ)

Бургасский свободный университет (ppt формат)     Журнал „Современная гуманитаристика”   Бургасский свободный университет (БСУ) создан в 1991 году. Это гибкое, предприимчивое и социально ответственное учреждение, подготавливающее специалистов с высшим образованием, которые смогут быстро реализовать себя в профессиональном плане и развить свою карьеру в динамичной и все более глобализирующейся среде.…