Новини

Национални телевизии отразиха участието на БСУ в Европейските програми

В дните на Spirit of Burgas, националните медии – сред които ТВ7 (вижте репортажа), отразиха активно участието на Бургаския свободен университет в множество Програми финансирани от Европейския съюз. Това се случи в импровизираната шатра на Европейската комисия пред КЦ „Морско казино“. БСУ се представи сериозно на щанда на Министерство на…

Представяне на нов проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Схема  BG051PO001-3.1.07 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА”  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  На 25 юли (четвъртък) от 11 часа в Бургаския свободен университет, КЗ…

Съболезнователен адрес

Академичното ръководство на Бургаския свободен университет изказва искрените си съболезнования по повод кончината на проф. Евгений Николов - главен научен секретар на БАН, световноизвестен учен в областта на компютърната вирусология и информационната сигурност. Проф. Николов е инженер по радиоелектроника и електронна техника, магистър по микроелектроника, доктор по компютърно инженерство, специалност…

БСУ участва в годишното информационно събитие на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

В дните на „Spirit of Burgas“ на 27 юли, от 16:30 ч., Бургаският свободен университет (БСУ) е поканен и активно ще се включи в годишното информационно събитие на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6546 БСУ по традиция е част от годишното информационно събитие на Програмата Младежта в движение (Youth…

Представяне на резултатите по Проект BG EIF 2011/01-04.04

На 25 юни 2013 г. в Бургаския свободен университет се проведе пресконференция за преставяне на резултатите на Проект BG EIF 2011/01-04.04 „Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,  граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество”. На събитието присъстваха ректорът на…

Пресконференция за отчитане работата по проект финансиран от ЕИФ

На 25 юни 2013 г. от 11 часа в Конферентен център № 2 в сградата на Бургаския свободен университет ще се проведе Пресконференция за отчитане на резултатите от работата по проект на тема „Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,  граждани на трети държави…

Ролята на жените в бизнеса дискутираха в БСУ

Корпоративна лоялност, умение да се балансира в динамичната бизнес среда и воденето на успешни преговори са част от предимствата, които правят жените по-добри мениджъри от мъжете. Върху тези предимства акцентира Симона Първанова, мениджър на един от моловете в Бургас, в международната конференция за жените и бизнеса от балканските страни. Бизнес…

„ПСИХОЛОГИЯ” – най-новата акредитирана от НАОА специалност в БСУ

На 19 юни 2013 г. Националната агенция за оценяване и акредитация акредитира и с това легитимира обучение в професионално направление „Психология” в Бургаския свободен университет. Обявява се прием на студенти по това направление за учебната 2013 – 2014 г. Завършилите специалност „Психология” се реализират професионално в предприятията, учрежденията и организациите…

Приключи Международната научна конференция в БСУ

„Научните изследвания, иновациите и ефективното производство ще спасят България от кризата. И вие, младите хора, заедно с научната, инженерната и икономическата колегия в България, ще промените нещата към по-добро” – каза проф. д-р Стефан Воденичаров, председател на БАН, при откриването на  Международната научна конференция в БСУ „Знанието - традиции, иновации,…

Събития 2013

ПЛАН за събития и форуми в БСУ през 2013г.   № ТЕМА ОРГАНИЗАТОР ВИД ПРОЯВА УЧАСТНИЦИ ДАТА, МЯСТО ФЕВРУАРИ 1. Пресконференция по повод изграждането на университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги БСУ Пресконференция преподаватели 7 февруари, КЦ2, 13 ч. 2. Разговори за любовта Лаборатория за психологична…