Новини

Студенти магистри от Казахстан на обучение в БСУ

На 16.11.2013 г. приключи научно-педагогическият стаж за студенти магистри от Казахския държавен женски педагогически университет, гр. Алмати, Република Казахстан на тема „Съвременни европейски модели на социалната корективна подкрепа за деца с ограничени възможности“. Стажът се проведе в Бургаския свободен университет в рамките на 2 седмици, от 4.11. до 16.11.2013 г.,…

Избор на Студентски съвет

Търсят се будни студени! Студентският съвет на Бургаския свободен университет обявява свободни места за попълване на състава си. Кои сме ние? Студенти, които защитаваме правата на колегите си и се борим за развитие на личностните им качества. Осъществяваме връзката с ръководството, както и с външни институции. Организираме културни, спортни и…

БСУ спечели нов проект по Секторна програма „Еразъм“

Бургаският свободен университет спечели нов проект по Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Eразъм” - Интензивни програми (2013-ERA-IP-2/24.07.2013). Той е един от единадесетте одобрени проекта за 2013 година. Проектът ще се реализира с партньорството на Барселонския университет в Испания; Политехническия университет на Бежа, Португалия; Дебреценския университет, Унгария; Университета по…

Четвърти проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ спечели Бургаският свободен университет само за 2013 година

Проект по договор № BG051PO001-3.1.09-0007 „Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и награждаване на квалификацията им” спечели Бургаският свободен университет /ДО1-4042/18.05.2013 г. /. Бургаският свободен университет е едно от малкото висши училища, който спечели проекти по всички обявени четири схеми на…

Да поговорим за бизнеса в изкуството

За всички любители на бизнеса в сферата на филмовото изкуство – проф. Анри Кулев с отворена лекция на тема „Анимационният филм – Изкуство и бизнес” на 13 ноември от 14:00 часа в зала 207. Проф. Анри Кулев е преподавател по анимационна режисура в Нов български университет. Автор е на  повече от 70 …

БСУ с класиране в инициативата на Джуниър Ачийвмънт

Студенти от направленията Икономика и Администрация и управление в БСУ спечелиха четвърто място в надпревара със свои колеги от девет български университета при старта на тазгодишното издание на инициативата на Джуниър Ачийвмънт - Учебна компания за студенти. Емил Михаилов, Иванка Копанова, Джесика Атанасова (4-ти курс), Ивона Панайотова и Ани Манукян…

Съболезнователен адрес

Академичното ръководство на Бургаския свободен университет изказва искрени съболезнования на семейството на проф. д-р Байчо Панев. Проф. д-р Байчо Панев беше дългогодишен преподавател в Центъра по Юридически науки на Бургаския свободен университет. Неговата научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност е част от академичната история на университета. Студентите му са висококвалифицирани специалисти, успешно…

Кариерният център представи Бургаския свободен университет пред обществеността на гр. Несебър по случай „Деня на народните будители”

Преподаватели и студенти от Бургаския свободен университет представиха възможностите, които предлага университетът за обучение и развитие на младите хора. Срещата беше под мотото „Да представим новата идея в образованието” и се проведе в Деня на народните будители в Община Несебър. На срещата присъства и  кметът на Община Несебър - г-н…

Курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки

СЪОБЩЕНИЕ Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет  ОРГАНИЗИРА курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 12 часа, който ще се проведе на 12 и 13 ноември 2013 г. от 9.00 часа Лектори: проф. д-р Симеон Тасев, проф. д-р Силви…

Фирма "Алкон" ще проведе безплатни очни прегледи в БСУ

На 6 ноември 2013 г., между 10.00 и 16.00 часа, фирма "Алкон" ще проведе безплатни очни прегледи чрез диагностициране и консулиране на място в БСУ. Прегледите ще се извършват в специално изработен шанд, където всеки желаещ студент може да се прегледа и при нужда от корекция на зрението може веднага…