Новини

Представяне на резултатите по Проект BG EIF 2011/01-04.04

На 25 юни 2013 г. в Бургаския свободен университет се проведе пресконференция за преставяне на резултатите на Проект BG EIF 2011/01-04.04 „Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,  граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество”. На събитието присъстваха ректорът на…

Пресконференция за отчитане работата по проект финансиран от ЕИФ

На 25 юни 2013 г. от 11 часа в Конферентен център № 2 в сградата на Бургаския свободен университет ще се проведе Пресконференция за отчитане на резултатите от работата по проект на тема „Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,  граждани на трети държави…

Ролята на жените в бизнеса дискутираха в БСУ

Корпоративна лоялност, умение да се балансира в динамичната бизнес среда и воденето на успешни преговори са част от предимствата, които правят жените по-добри мениджъри от мъжете. Върху тези предимства акцентира Симона Първанова, мениджър на един от моловете в Бургас, в международната конференция за жените и бизнеса от балканските страни. Бизнес…

„ПСИХОЛОГИЯ” – най-новата акредитирана от НАОА специалност в БСУ

На 19 юни 2013 г. Националната агенция за оценяване и акредитация акредитира и с това легитимира обучение в професионално направление „Психология” в Бургаския свободен университет. Обявява се прием на студенти по това направление за учебната 2013 – 2014 г. Завършилите специалност „Психология” се реализират професионално в предприятията, учрежденията и организациите…

Приключи Международната научна конференция в БСУ

„Научните изследвания, иновациите и ефективното производство ще спасят България от кризата. И вие, младите хора, заедно с научната, инженерната и икономическата колегия в България, ще промените нещата към по-добро” – каза проф. д-р Стефан Воденичаров, председател на БАН, при откриването на  Международната научна конференция в БСУ „Знанието - традиции, иновации,…

Събития 2013

ПЛАН за събития и форуми в БСУ през 2013г.   № ТЕМА ОРГАНИЗАТОР ВИД ПРОЯВА УЧАСТНИЦИ ДАТА, МЯСТО ФЕВРУАРИ 1. Пресконференция по повод изграждането на университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги БСУ Пресконференция преподаватели 7 февруари, КЦ2, 13 ч. 2. Разговори за любовта Лаборатория за психологична…

ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ ОТ 4 КУРС – СПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗБОР НА ПРАКТИКА

Всички студенти от 4 курс, на които предстои явяване на държавен изпит в първата седмица на м. юли – моля да се регистрират спешно на подсайта на проекта за студенти! http://praktiki.mon.bg/sp/?m=42 Максимално бързо изберете работодател, предлагащ практика. Ако няма подходящ, обърнете се към познат на Вас работодател, желаещ да Ви…

Всеки студент на БСУ може да се регистрира и положи практика, за която ще получи 480 лв.

Всеки студент на БСУ може да се регистрира на платформата http://praktiki.mon.bg/sp/ в подплатформата за студенти и да положи практика, за която, след успешното й приключване ще получи 480 лв. Финансирането е по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики” и е за практика от 240 ч., при регистриран в платформата работодател.  След вашата…

Катедра “Маркетинг” в БСУ отбеляза своята 15-годишнина

На 15.06.2013 г. катедра “Маркетинг” в Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет отбеляза своя 15-годишен юбилей, на който събра голяма част от маркетинговата общност на България начело с ръководителите на катедрите по маркетинг на УНСС, Икономически Университет - Варна и СА „Д. Ценов”- Свищов. На честването…

Старт на възможността студентите да се регистрират и кандидатстват по Проект „Студентски практики”

От 17 юни 2013 г., всички действащи студенти в Република България ще имат реалната възможност да кандидатстват и започнат практика при работодател, свързана с професионалното направление в което се изучават. Финансирането е по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, с което на студентите практиканти се осигурява възможността за практика от 240 ч.,…