Новини

Среща на специалисти от висши училища по проект на БСУ за популяризация на иновативни технологии

На 24-ти януари 2014 г. се проведе работна  среща по проект “Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”,  Договор: № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОФИСИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“ от Оперативна Програма…

БСУ на първо, второ и трето място в рейтинга по учебен процес и среда

Резултатите от последното издание на Рейтинговата система на висшите училища в Република България (2013 г.) показват, че по 28-те критерия на две от групите критерии – учебен процес и учебна среда (http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#OwnRankingPlace:PRYAOQ.. ), Бургаският свободен университет (БСУ) е неизменно на първите места. Така, БСУ е на първо място (съответно от…

Класирането за европейски стипендии е обявено

Класирането за европейски стипендии е обявено в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/. Пълни списъци на студентите от БСУ, класирани за: Стипендии Специални стипендии Класирането е за стипендии по специалности, като броят на стипендиите за всяка специалност е пропорционален на броя на студентите, обучаващи се в нея. Класирането за специални стипендии е…

Всички формуляри за стипендии са обработени

Проверете в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ какъв е статусът на формулярите, които се подали. Ако статусът е: Потвърден – означава, че отговаряте на условията и ще участвате в класирането. Потвърден все още не означава класиран. Класирането ще бъде направено на 4 февруари. Отказан – означава, че не отговаряте на условията…

Класирането за европейски стипендии и награди е обявено

Класирането за европейски стипендии и награди е обявено в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/. Пълни списъци на студентите от БСУ, класирани за стипендии и награди можете да намерите тук -> стипендии, награди. Класирането е по специалности, като броят на стипендиите за всяка специалност е пропорционален на броя на студентите, обучаващи се…

Десети годишен конкурс за присъждане на Награда “Д-р Илко Ескенази”

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"  Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази” Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси  на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз  обявява Десети  годишен  конкурс за присъждане на Награда “Д-р Илко Ескенази”   П Р А В…

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов посети БСУ

По време на официалната среща с президента проф. д-р Петко Чобанов и ректора проф. д-р Васил Янков министърът беше информиран за  драстичното намаление на бюджета на проект „Студентски практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, по който БСУ е партньор, а  Министерството на труда и…

Прием на формуляри за европейски стипендии – до 17.01

До 17 януари (петък) е срокът за представяне на разпечатаните формуляри в БСУ, стая 19. Срокът за онлайн кандидатстване за европейски стипендии изтече на 14 януари.  В класирането могат да участват само студенти, които са кандидатствали онлайн и са  представили в университета разпечатан формуляр. Всички входирани формуляри ще бъдат обработени…

Европейски стипендии. Кандидатстване – от 09.12 до 14.01.

Средствата за стипендиите са осигурени по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Стипендиите са два вида: 1. Стипендии за успех могат да получат студентите в редовно обучение от всички специалности. Те са по 120 лв. месечно и се отпускат се за…

За първи път български университет се включва в проекта „Световно образование“

Бургаският свободен университет се включи в изложението „Световно образование“ и бе сред 20-те университета от Великобритания, Германия, Дания и Нидерландия, участващи в инициативата на консултантска фирма „Интеграл“. Бъдещите студенти проявиха голям интерес към атрактивните специалности като право, маркетинг, финанси, журналистика, връзки с обществеността и възобновяеми източници. Също така бяха очаровани…