Новини

Обработени са формулярите за европейски стипендии и награди. Класиране - на 11.07.2011г.

Всички формуляри за стипендии и награди в БСУ са обработени. Проверете в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ какъв е статусът на формулярите, които се подали. Ако статусът е: Потвърден – означава, че отговаряте на условията и ще участвате в класирането. Потвърден все още не означава класиран. Класирането ще бъде направено на…

Европейски стипендии и награди. Срок за кандидатстване - до 26 юни.

Средствата за стипендиите и наградите са осигурени по проект „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”.  І. Стипендии 1. Стипендиите са за добри резултати в обучението. Размерът им е 120…

Европейски стипендии и награди 2010/2011

Във връзка с множеството запитвания относно европейските стипендии и награди за тази учебна година, Министреството на образованието, младежта и науката публикува актуална информация на сайта на проекта „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „РЧР”. За подробности посетете http://eurostipendii.mon.bg/?m=1

Тържествена церемония по връчване дипломите на Випуск 2013 на БСУ

„За мен е чест да получа най-високото академично отличие на Бургаския свободен университет. От днес нашите два университета ще работят още по-вдъхновено и задълбочено в името на укрепване и развитие на научната и изследователската дейност и международното сътрудничество" - каза проф. дпн Дина Муфтаховна Джусубалиева, Ректор на Хуманитарно-техническия университет в…

Тържествена церемония по връчване дипломите на Випуск 2013 на БСУ

На 23 май 2013 година ще се състои тържествената церемония по връчване  дипломите на Випуск 2013 на Бургаския свободен университет. Над 500 абсолвенти ще получат своите дипломи за завършено висше образование. От тях  18 са отличниците на випуска, които ще бъдат удостоени от Ректора проф. д-р Васил Янков със свидетелство…

Президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов стана част от академичната история на Република Беларус

Беларуският държавен икономически университет в Минск удостои проф. д-р Петко Чобанов с най-високото академично отличие „Доктор хонорис кауза”. Ректорът на университета проф. д-р Владимир Шимов връчи почетния диплом на тържествена церемония по повод 80-та годишнина от създаването на университета, която се състоя на 16 май 2013 година пред повече 600…

Почина проф. д-р Емилия Къндева

Професор Емилия Къндева беше достоен и уважаван дългогодишен преподавател в Центъра по юридически науки, основоположник на специалността „Публична администрация”, която днес се преподава във всички български университети  на основата на създадените от нея учебен план и учебни програми. Стотиците випускници на тази специалност успешно се реализират в структурите на държавната…

Поетична среща на студенти от БСУ с бардове от Бургас

На 21 май от 17.00 часа в зала 607 ще се проведе превърналата се в традиция среща на студенти от Бургаския свободен университет с бардове от Бургас, които ще представят свои стихове и песни. Студенти поети и тази година ще зарадват любителите на красивото слово със свои стихове. Заповядайте, за…

Съобщение по проект "Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”

Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион” Бургаски свободен университет обявява подбор сред служителите на БСУ за следните позиции: Ръководител звено „Офис за технологичен трансфер” (ОТТ) Изисквания: Висше образование съгласно изискванията,…

„Панорама на средното образование“ 2013 започна в БСУ

Доц. Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ, доц. Севдалина Турманова, зам.-областен управител на Бургас; Йорданка Ананиева, зам.–кмет „Култура и образование“; Виолета Илиева, началник  РИО Бургас дадоха начало на „Панорама на средното образование“.  „Това е правилният начин да представим продукта образование на всички, които са заинтересовани да получат повече информация за това…