Новини

Стипендиите са изплатени

Стипендиите за зимния семестър на учебната 2013-2014 г. по проект „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси” са преведени по банковите сметки на класираните студенти. Изплатени са общо 70 320 лв. за 118 стипендии за успех и 5800 лв. за 29 специални стипендии.

Публична лекция на проф. д-р Милен Балтов

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 05.03.2014 г. от 16.00 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Милен Балтов ще изнесе публична лекция на тема „Инвестиции и мегапроекти”.…

БНР Бургас за първите места на БСУ в рейтинга

Със становище за предаването „На чаша кафе” на Българско национално радио – Бургас, Зам.-ректорът на Бургаски свободен университет проф. д-р Милен Балтов, даде допълнителна светлина за резултатите от последното издание на Рейтинговата система за висшите училища в Р. България. След констатациите на Ваня Стоянова от БНР, че в отделните професионални…

Приключиха първите два курса на Cisco академия към БСУ

През месец февруари успешно приключиха първите два курса след пререгистрирането на Cisco академията към БСУ. Курсовете се проведоха по новата учебна програма на Cisco -  CCNA Routing and Switching. Общо двадесет и трима курсисти от Бургас, региона и от цялата страна преминаха успешно финалния тест и получиха сертификати от Cisco…

Студенти посетиха ВЕИ „Бузлуджа”

По време на практическо обучение студенти от ЦИТН, спец. КЕВЕИ, посетиха вятърна централа „Бузлуджа” и подстанция „Ветроком”. Там те се запознаха с присъединяване на ВЕИ централа на 110 kV, както и нейното управление от SCADA система. Обучението продължи в диспечерския център на EVN, откъдето се управлява енергийната мрежа средно напрежение,…

Публични лекции:

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 05.03.2014 г. от 16.00 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Милен Балтов ще изнесе публична лекция на тема „Инвестиции и мегапроекти”.…

Публична лекция на доц. д-р Мария Нейкова

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 05.03.2014 г. от 16.30 часа в зала 207 на БСУ, доц. д-р Мария Нейкова ще изнесе публична лекция на тема „Реформа на областно…

Професионално направление Социални дейности с 6-годишна акредитация

Националната агенция за оценяване и акредитация даде програмна акредитация на професионално направление Социални дейности с възможно най-дълъг срок – 6 години и обща оценка 9,32 (максимална 10). В резултат на високата оценка за професионалното направление НАОА даде акредитация и на докторска програма „Организация и управление на социалните дейности“ също за…

БСУ с нова акредитация на докторска програма

След получената висока оценка при акредитацията на професионално направление Социални дейности, Националната агенция за оценяване и акредитация даде акредитация на докторска програма „Организация и управление на социалните дейности“ с 6-годишен срок.  

Среща на специалисти от висши училища по проект на БСУ за популяризация на иновативни технологии

На 24-ти януари 2014 г. се проведе работна  среща по проект “Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”,  Договор: № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОФИСИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“ от Оперативна Програма…