Новини

Проф. д-р Петко Чобанов е новият председател на Асоциацията на частните висши училища в България

Изборът му беше направен от Общото събрание на Асоциацията на частните висши училища в България, проведено на 14.09.2013 г. В нея членуват всички легитимни частни висши училища в България: Американският университет в България; Нов български университет; Варненският свободен университет; Бургаският свободен университет; Международното висше бизнес училище в Ботевград;  Европейският колеж…

БСУ приключи проекта „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти в медийния език на пресата в България”

Приключи първият проект, спечелен от Бургаския свободен университет, финансиран от фонд „Научни изследвания” на МОН, на обща стойност 600 000 лева. Проф. дпн Галя Христозова, ръководител на проекта „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти в медийния език на пресата в България”, и екипът, съставен от университетски преподаватели, представиха резултатите от тригодишното научно…

Студенти от 7 страни се обучават в БСУ

За седми пореден път Бургаският свободен университет спечели проект по секторна програма „Еразъм“ към програмата „Учене през целия живот“ за организиране на интензивен подготвителен курс по български език за чуждестранни Еразъм студенти. Проектът стартира на 26 август с официално откриване от зам.-ректора по НИД и МС на БСУ проф. дпн…

Студенти от Германия, Франция, Испания, Швеция, Полша, Унгария и Словакия ще се обучават в БСУ

За седми пореден път Бургаският свободен университет спечели проект по Секторна програма „Еразъм“ към Програмата „Учене през целия живот“ за организиране на интензивен подготвителен курс по български език за чуждестранни Еразъм студенти. Курсът е с продължителност 1 месец. Студентите ще се обучават по 6-7 часа дневно, като през останалото време…

Национални телевизии отразиха участието на БСУ в Европейските програми

В дните на Spirit of Burgas, националните медии – сред които ТВ7 (вижте репортажа), отразиха активно участието на Бургаския свободен университет в множество Програми финансирани от Европейския съюз. Това се случи в импровизираната шатра на Европейската комисия пред КЦ „Морско казино“. БСУ се представи сериозно на щанда на Министерство на…

Представяне на нов проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Схема  BG051PO001-3.1.07 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА”  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  На 25 юли (четвъртък) от 11 часа в Бургаския свободен университет, КЗ…

Съболезнователен адрес

Академичното ръководство на Бургаския свободен университет изказва искрените си съболезнования по повод кончината на проф. Евгений Николов - главен научен секретар на БАН, световноизвестен учен в областта на компютърната вирусология и информационната сигурност. Проф. Николов е инженер по радиоелектроника и електронна техника, магистър по микроелектроника, доктор по компютърно инженерство, специалност…

БСУ участва в годишното информационно събитие на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

В дните на „Spirit of Burgas“ на 27 юли, от 16:30 ч., Бургаският свободен университет (БСУ) е поканен и активно ще се включи в годишното информационно събитие на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6546 БСУ по традиция е част от годишното информационно събитие на Програмата Младежта в движение (Youth…

Представяне на резултатите по Проект BG EIF 2011/01-04.04

На 25 юни 2013 г. в Бургаския свободен университет се проведе пресконференция за преставяне на резултатите на Проект BG EIF 2011/01-04.04 „Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,  граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от българското общество”. На събитието присъстваха ректорът на…

Пресконференция за отчитане работата по проект финансиран от ЕИФ

На 25 юни 2013 г. от 11 часа в Конферентен център № 2 в сградата на Бургаския свободен университет ще се проведе Пресконференция за отчитане на резултатите от работата по проект на тема „Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между интеграционните очаквания на имигрантите,  граждани на трети държави…