Новини

Академичният съвет избра зам.-ректори и декани на БСУ

На заседание от 7 март 2014 година Академичният съвет избра зам.-ректорите и деканите на БСУ. За зам.-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество беше избран проф. д-р Милен Балтов, а за зам.-ректор по учебната дейност и по акредитацията – доц. д-р Евелина Динева. Съгласно Правилника за дейността на Бургаския свободен…

Нов ректор на БСУ

Настоятелството избра за ректор на  Бургаския свободен университет проф. дпн Галя Христозова. Изборът се проведе поради изтичане мандата на досегашния ректор проф. д-р Васил Янков.  Върховният орган на БСУ дадe много висока оценка на работата на проф. Янков като ректор. Той работи повече от 20 години  в университета. Три мандата…

Студенти посетиха ДА “Национална сигурност”

По време на практическо обучение студенти от Центъра по информатика и технически науки, специалност Съдебни инженерно–технически експертизи, посетиха Държавна агенция “Национална сигурност”, отдел „Компютърни престъпления” - гр. София.  Главен комисар Явор Колев – началник на отдела, посрещна студентите и представи комисарите от отдела, които изнесоха следните лекции: - Компютърни престъпления…

Стипендиите са изплатени

Стипендиите за зимния семестър на учебната 2013-2014 г. по проект „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси” са преведени по банковите сметки на класираните студенти. Изплатени са общо 70 320 лв. за 118 стипендии за успех и 5800 лв. за 29 специални стипендии.

Публична лекция на проф. д-р Милен Балтов

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 05.03.2014 г. от 16.00 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Милен Балтов ще изнесе публична лекция на тема „Инвестиции и мегапроекти”.…

БНР Бургас за първите места на БСУ в рейтинга

Със становище за предаването „На чаша кафе” на Българско национално радио – Бургас, Зам.-ректорът на Бургаски свободен университет проф. д-р Милен Балтов, даде допълнителна светлина за резултатите от последното издание на Рейтинговата система за висшите училища в Р. България. След констатациите на Ваня Стоянова от БНР, че в отделните професионални…

Приключиха първите два курса на Cisco академия към БСУ

През месец февруари успешно приключиха първите два курса след пререгистрирането на Cisco академията към БСУ. Курсовете се проведоха по новата учебна програма на Cisco -  CCNA Routing and Switching. Общо двадесет и трима курсисти от Бургас, региона и от цялата страна преминаха успешно финалния тест и получиха сертификати от Cisco…

Студенти посетиха ВЕИ „Бузлуджа”

По време на практическо обучение студенти от ЦИТН, спец. КЕВЕИ, посетиха вятърна централа „Бузлуджа” и подстанция „Ветроком”. Там те се запознаха с присъединяване на ВЕИ централа на 110 kV, както и нейното управление от SCADA система. Обучението продължи в диспечерския център на EVN, откъдето се управлява енергийната мрежа средно напрежение,…

Публични лекции:

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 05.03.2014 г. от 16.00 часа в зала 207 на БСУ, проф. д-р Милен Балтов ще изнесе публична лекция на тема „Инвестиции и мегапроекти”.…