Новини

Ролята на жените в бизнеса дискутираха в БСУ

Корпоративна лоялност, умение да се балансира в динамичната бизнес среда и воденето на успешни преговори са част от предимствата, които правят жените по-добри мениджъри от мъжете. Върху тези предимства акцентира Симона Първанова, мениджър на един от моловете в Бургас, в международната конференция за жените и бизнеса от балканските страни. Бизнес…

„ПСИХОЛОГИЯ” – най-новата акредитирана от НАОА специалност в БСУ

На 19 юни 2013 г. Националната агенция за оценяване и акредитация акредитира и с това легитимира обучение в професионално направление „Психология” в Бургаския свободен университет. Обявява се прием на студенти по това направление за учебната 2013 – 2014 г. Завършилите специалност „Психология” се реализират професионално в предприятията, учрежденията и организациите…

Приключи Международната научна конференция в БСУ

„Научните изследвания, иновациите и ефективното производство ще спасят България от кризата. И вие, младите хора, заедно с научната, инженерната и икономическата колегия в България, ще промените нещата към по-добро” – каза проф. д-р Стефан Воденичаров, председател на БАН, при откриването на  Международната научна конференция в БСУ „Знанието - традиции, иновации,…

Събития 2013

ПЛАН за събития и форуми в БСУ през 2013г.   № ТЕМА ОРГАНИЗАТОР ВИД ПРОЯВА УЧАСТНИЦИ ДАТА, МЯСТО ФЕВРУАРИ 1. Пресконференция по повод изграждането на университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги БСУ Пресконференция преподаватели 7 февруари, КЦ2, 13 ч. 2. Разговори за любовта Лаборатория за психологична…

ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ ОТ 4 КУРС – СПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗБОР НА ПРАКТИКА

Всички студенти от 4 курс, на които предстои явяване на държавен изпит в първата седмица на м. юли – моля да се регистрират спешно на подсайта на проекта за студенти! http://praktiki.mon.bg/sp/?m=42 Максимално бързо изберете работодател, предлагащ практика. Ако няма подходящ, обърнете се към познат на Вас работодател, желаещ да Ви…

Всеки студент на БСУ може да се регистрира и положи практика, за която ще получи 480 лв.

Всеки студент на БСУ може да се регистрира на платформата http://praktiki.mon.bg/sp/ в подплатформата за студенти и да положи практика, за която, след успешното й приключване ще получи 480 лв. Финансирането е по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики” и е за практика от 240 ч., при регистриран в платформата работодател.  След вашата…

Катедра “Маркетинг” в БСУ отбеляза своята 15-годишнина

На 15.06.2013 г. катедра “Маркетинг” в Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет отбеляза своя 15-годишен юбилей, на който събра голяма част от маркетинговата общност на България начело с ръководителите на катедрите по маркетинг на УНСС, Икономически Университет - Варна и СА „Д. Ценов”- Свищов. На честването…

Старт на възможността студентите да се регистрират и кандидатстват по Проект „Студентски практики”

От 17 юни 2013 г., всички действащи студенти в Република България ще имат реалната възможност да кандидатстват и започнат практика при работодател, свързана с професионалното направление в което се изучават. Финансирането е по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, с което на студентите практиканти се осигурява възможността за практика от 240 ч.,…

Приключи международното обучение по масови комуникации и социални медии

С много вълнение и малко тъга приключи международният проект „Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0”, който се проведе в Бургаския свободен университет.  Проектът беше изключително успешен и полезен, както за студентите, така и за преподавателите. Обучението се извършваше предимно чрез кратки лекции и интензивни уъркшопове. Акцентът бе върху…

Стартира проектът „Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0“ със студенти от 4 държави

Съвременни подходи в обществените комуникации представят в БСУ  Бизнесът принадлежи на клиентите С лекция по „Реклама 2.0” стартира проектът „Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0”. Интензивното обучение по онлайн връзки с обществеността в БСУ се осъществява за първи път в България и цели участниците да развият умения и…