Новини

Лекция на преподавател от Университета в Монреал, Канада

Центърът по информатика и технически науки  организира открита лекция на проф. ЛАРС ЕХЛЕРС от Университета в Монреал, Канада,  на 19 юни 2012 г. от 13 часа в зала 208 на Бургаския свободен университет по актуалната тема: "Замърсяването на околната среда - икономически аспекти".

Младежи обсъждат професионалното си бъдеще с европейски представители

На открит семинар в Бургаския свободен университет евродепутатът д-р Андрей Ковачев и младите бургазлии ще дискутират младежката безработицата и възможностите за справянето с нея. Срещата между българския евродепутат и младите хора на Бургас ще се проведе на 16 юни 2012 г., от 11:00 ч., в зала 207 на Бургаския свободен…

Гостуващ библиотекар по програма ЕРАЗЪМ

От 30 май до 6 юни по програма ЕРАЗЪМ на посещение в библиотеката на БСУ беше Йоана Подсадни, библиотекар от Централната библиотека на Варшавския университет. Университетската библиотеката на Варшава e притегателен център на културния, артистичен и социален живот в столицата на Полша и е ярък пример за това как библиотеката…

Денят на отворени врати на БСУ – много настроение и надежди за бъдещите студенти

Ветрогенераторна перка в реален мащаб, която ротираше точно пред парадния вход на Бургаския свободен университет прикова вниманието на бургазлии в утрото на 30 май. Гордост на една от новите специалности на БСУ, те я асоциираха и с надеждите си градът да продължи да развива своята икономика на знанието и зелена…

Промоция 23 май

На 23 май 2012 година се състоя тържествената церемония по връчване дипломите на Випуск 2012 на Бургаския свободен университет. Над 500 абсолвенти получиха своите дипломи за завършено висше образование. От тях 24 са отличниците на випуска, които  бяха удостоени от Ректора със свидетелство за отличие за постигнати високи резултати в…

За БСУ с гордост от най-успешния състезател и треньор в баскетбола

В пространното си интервю за в-к Труд, най-успешният състезател и треньор в българския баскетбол – Петко Маринов, изтъкна Бургаския свободен университет сред трите неща, с които трябва да се гордее Бургас.  Отвореният от журналиста Николай Кръстев въпрос: „Бургас сякаш е добро място за спорт с оглед обективната обстановка у нас...”…

Нова магистърска програма - "Данъчна администрация"

Магистърската програма по специалност “Данъчна администрация” подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на териториалните дирекции на Националната агенция по приходите. Основната й цел е да осигурява специализирани знания, като дава квалификация и създава умения в областта на модерните административни, информационни и мениджърски техники и стратегически подходи. Чрез тази програма се съдейства…

Нови магистърски програми в ЦИУН

Три нови магистърски програми предлага за учебната 2011/2012 година Центърът по икономически и управленски науки-задочна форма: по „Банков мениджмънт”, „Маркетинг и управление на туристическия бизнес” и „Бизнес проекти и предприемачество”. И трите програми са съобразени с промените в бизнес средата, нарасналата конкуренция и дават възможност за добра професионална реализация, а…

Нова магистърска програма „Социално консултиране на деца и семейства”

Магистърска програма от месец февруари 2012 г.  „Социално консултиране на деца и семейства”  за придобиване на професионална квалификация „фамилен социален консултант”    Всички права на децата и грижата за тях в България ще бъдат уредени в изцяло нов закон, чийто проект е готов и се обсъжда. Предвижда се той да…

Публична лекция на проф. д-р Ангел Тошков

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 31.05.2012 г. от 14:45 часа в зала 208 на БСУ, проф. д-р Ангел Тошков ще изнесе публична лекция на тема „Оптични влакна, нестандартни приложения”. Заповядайте!…