Новини

Пробен достъп до Book citation index в Web of Knowledge до 23 ноември 2012 г.

От 24 октомври до 23 ноември 2012 г преподавателите и студентите от БСУ могат да ползват пробен достъп до Book citation index в платформата Web of Knowledge.  Book Citation Index допълва Вашия достъп до цитирания от първичните авторитетни медии: научни списания, научни книги, доклади от конференции. Book Citation Index  http://apps.webofknowledge.com/WOS_CitedReferenceSearch_input.do?SID=P13gBB14F2F5hF5GloG&product=WOS&PointOfEntry=home&search_mode=CitedReferenceSearch  дава…

Безплатно on-line обучение по spa мениджмънт

В Бургаския свободен университет ще се проведе on-line обучение по проект E-TRAWELSPA – E-TRAINING FOR WELLNESS IN SPA SERVICES   Project:  LLP-LdV-ToI-2011-RO-022. Участниците ще придобият умения за организация и управление на спа и уелнес центрове. В обучението могат да се включат студенти от различни специалности. Обучението е безплатно. Участниците ще получат…

Силен старт на лабораторията за психологична подкрепа и развитие

Лабораторията за психологична подкрепа и развитие, която официално бе разкрита в БСУ на 26.9.2012, вече има своите първи изяви. На 20 – 21 октомври  бе проведен квалификационен семинар на тема „Емоционалната и социалната компетентност на децата“, в който участваха 36 предучилищни преподавателки от община Несебър. Повече информация за събитието, както…

Сребро и бронз за студенти от БСУ на националната олимпиада по компютърна математика

В периода от 24 до 26 октомври 2012 г. в Технически университет Габрово се проведе националната олимпиада по компютърна математика “CompMath 2012″. Целта на олимпиадата е да се демонстрират уменията на студентите да решават математически задачи с помощта на компютърни програмни продукти за математика. Използвани бяха следните среди: Mapple, Mathematica…

Промоция на випуск 2012

Тържествената церемония за връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2012 на Бургаския свободен университет ще се състои на 5 декември 2012 г. в атриума на БСУ по центрове както следва: ЦИУН и ЦИТН – от 10.00 часа ЦХН и ЦЮН – от 12.00 часа Участие в церемонията ще вземат само…

Курсове за зрелостници

Центърът по хуманитарни науки към Бургаския свободен университет организира следните подготвителни курсове за зрелостници: 1.  Курс за държавния зрелостен изпит по български език и литература след 12 клас – продължителност 120 часа, всяка събота по 6 учебни часа; 2.  Курс по правопис – продължителност 20 часа, четири съботи по 5…

Интензивен курс по английски език стартира в края на октомври в БСУ

Бургаският свободен университет организира интензивен курс по английски език за начинаещи. Продължителността на курса е 300 учебни часа, разпределени в три модула, покриващи нивата А1, А2, В1 според Европейската езикова рамка. Обучението се провежда в удобно за курсистите време – вечерна и съботно-неделна форма. Програмата на курса е разработена съгласно…

В БСУ стартира Академия за таланти по програмиране

В Бургаския свободен университет стартира „Академия за таланти по програмиране“ с подкрепата на Telerik Kids Academy. Академията за деца е национална образователна инициатива на Телерик, която цели да събуди и запази интереса на учениците от 4-ти до 8-ти клас към компютърното програмиране и да подготви следващите български шампиони по информатика.…

ЦИТН на БСУ получи програмна акредитация от НАОА за обучение на образователната и научна степен „доктор” по докторската програма Информатика

Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на заседание от 07.06.2012 г. (Протокол N:14) даде програмна акредитация на образователната и научна степен «Доктор» по докторската програма Информатика в БСУ, в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. След…

В БСУ получавате университетски сертификат по компютърни умения

БСУ предоставя възможност на своите студенти да получат университетски сертификат за ниво на компютърни умения, текстообработка, презентации и Интернет. Сертификатът удостоверява знанията и уменията на желаещите в областта на работата с програмно осигуряване на съвременна компютърна техника. Сертификацията включва проверка на знанията и уменията на желаещите при работата с компютри,…