Новини

Курсове за зрелостници

Центърът по хуманитарни науки към Бургаския свободен университет организира следните подготвителни курсове за зрелостници: 1.  Курс за държавния зрелостен изпит по български език и литература след 12 клас – продължителност 120 часа, всяка събота по 6 учебни часа; 2.  Курс по правопис – продължителност 20 часа, четири съботи по 5…

Интензивен курс по английски език стартира в края на октомври в БСУ

Бургаският свободен университет организира интензивен курс по английски език за начинаещи. Продължителността на курса е 300 учебни часа, разпределени в три модула, покриващи нивата А1, А2, В1 според Европейската езикова рамка. Обучението се провежда в удобно за курсистите време – вечерна и съботно-неделна форма. Програмата на курса е разработена съгласно…

В БСУ стартира Академия за таланти по програмиране

В Бургаския свободен университет стартира „Академия за таланти по програмиране“ с подкрепата на Telerik Kids Academy. Академията за деца е национална образователна инициатива на Телерик, която цели да събуди и запази интереса на учениците от 4-ти до 8-ти клас към компютърното програмиране и да подготви следващите български шампиони по информатика.…

ЦИТН на БСУ получи програмна акредитация от НАОА за обучение на образователната и научна степен „доктор” по докторската програма Информатика

Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на заседание от 07.06.2012 г. (Протокол N:14) даде програмна акредитация на образователната и научна степен «Доктор» по докторската програма Информатика в БСУ, в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. След…

В БСУ получавате университетски сертификат по компютърни умения

БСУ предоставя възможност на своите студенти да получат университетски сертификат за ниво на компютърни умения, текстообработка, презентации и Интернет. Сертификатът удостоверява знанията и уменията на желаещите в областта на работата с програмно осигуряване на съвременна компютърна техника. Сертификацията включва проверка на знанията и уменията на желаещите при работата с компютри,…

Сертификат по английски език за ниво В2

Програмният съвет по Чуждоезиково обучение в БСУ предоставя възможност на  студентите да получат Университетски сертификат за ниво на владеене на езика, удостоверяващ знанията и уменията на кандидатите по съответния чужд език, за ниво B2 според Европейската езикова рамка.  А. Описание:  Базовите курсове по чужд език, включени в учебните планове на…

Национален конкурс "Студент на годината 2012"

Уважаеми студенти, за шеста поредна година Националното представителство на студентските съвети в Република България организира уникален по рода си конкурс “Студент на годината”, който ще отличи активни студенти в областта на науката, изкуството и спорта. Всеки един студент може да участва в националния конкурс, стига да е завършил успешно първи курс. Няма…

Първи ноември - Денят на народните будители

Уважаеми студенти,  Академичното ръководство на Бургаския свободен университет Ви честити Деня на народните будители. Бъдете любознателни, усърдни и последователни в благородното Ви начинание да се учите и да се образовате! Уважаеми преподаватели, честит празник! Бъдете истински вдъхновители и будители на своите студенти!

Обучение за разработване на софтуер

На 03.11.2012 г. в зала 218 на БСУ ще се проведе обучение на тема „Аgile техники за разработване на софтуер - игра и практика”. Лектор: Хараламби Хараламбиев, Ръководител екип "Мусала Софт". Повече за лектора: http://www.musala.com/press/PR_2011_10_04/BG/press.html. Поканени са всички интересуващи се студенти и преподаватели.

Клуб „Еразъм” в БСУ

Защо „Еразъм“? Приятели и колеги, ние, бившите Еразъм студенти, сформираме Клуб „Еразъм“ с цел информация и разширяване на дейността по програмата за международен обмен. Ние желаем да споделим опита и впечатленията си, да дадем нужните препоръки на мотивираните и амбициозни студенти, които искат да изживеят приключението Еразъм. Елате да научите…