Новини

Стартира нова стажантска програма „Висок старт” за студентите от специалност „Връзки с обществеността”

 Споразумението за сътрудничество при организиране и провеждане на стажантската програма беше подписано между Община Бургас и Бургаски свободен университет. Новият проект  ще даде възможност на студентите от специалност „Връзки с обществеността”  да приложат на практика знанията си в сферата на PR-а и масовите комуникации. Те ще имат възможност в рамките на…

Конкурс "YES"

    Конкурсът "Young and Energetic scientists" (YES) има за цел да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между наука, образование, бизнес, амбиция и успех. Ако сте YOUNG - на възраст между 18 и 35 години. Ако сте ENERGETIC -…

В Брюксел, БСУ представи акцентите в университетските рейтингови системи

В рамките на Годишния форум за Рейтинги на университетите и осигуряване на качеството в Европа, един от петимата водещи лектори беше Зам.-ректорът на Бургаския свободен университет - доц. д-р Милен Балтов. Заедно с Робин ван Иперен от Генерална дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия, проф. Франк Цийгеле от Центъра…

В БСУ – начало на дискусията за необходимостта от Регионална оперативна програма в Югоизточен район за планиране

Във връзка с отбелязването на 20-годишната от създаването на Бургаския свободен университет Центърът за икономически и управленски науки организира на 23 юни 2011 г., Пред-конферентната среща „Акценти във възможна (2014-2020 г.) ОП „Развитие на Югоизточен район за планиране”. Пред-конферентната среща се проведе със специалното участие на Чарлина Вичева, Директор на…

Мащабен международен научен форум в БСУ

В периода 24.06.- 25.06.2011 година Бургаският свободен университет беше домакин на научна конференция с международно участие на тема: „Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения”. Най-големият научен форум в БСУ тази година е посветен на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет. Гости на откриването бяха Йорданка Ананиева, зам.-кмет…

Среща с най-високопоставената българка в администрацията на ЕК в Брюксел

Във връзка с отбелязването на 20-годишната от създаването на Бургаския свободен университет, Центърът за икономически и управленски науки организира Предконферентна среща „Акценти във възможна (2014-2020 г.) ОП „Развитие на Югоизточен район за планиране”. Предконферентната среща е със специалното участие на Чарлина Вичева, Директор на РИДЖИО Х (Дания, Естония, Латвия, Литва,…

Кръгла маса на тема "Образование и бизнес заедно - защо и как?"

Във връзка с 20-годишния Юбилей на БСУ и на Центъра по икономически и управленски науки на 10.06. в конферентна зала 2 в БСУ се проведе Кръгла маса на тема «Образование и бизнес заедно - защо и как?», на която бяха поканени и присъстваха управители и собственици на фирми от  различни…

Международна научна конференция за 20-годишнината на БСУ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения” 24-25 юни 2011 г.     Бургаският свободен университет организира провеждането на научна конференция с международно участие. Тематични направления: Икономика, финанси и инвестиции Маркетинг и управление Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология Социални дейности…

Награждаване на победителите в конкурса за лого и слогън на ЦИУН

Приключи студентският конкурс за лого и слогън на Центъра по икономически и управленски науки, обявен от ръководството на Центъра. Комисия в състав: председател, проф. д-р П. Чобанов, Декан на ЦИУН, доц.д-р Лина Анастасова, зам.-декан, г-жа Мария Карагъозова, програмен директор на „БГ Инфо ТВ” и гл. ас. Атанас Луизов оцени и…

Студентската PR - агенция на БСУ е сред най-добрите агенции за 2011 в България

Студентската PR - агенция към Бургаския свободен университет грабна трето място в официалната категория  „Социално отговорна PR -кампания на организация от нестопанския сектор” в PR Priz 2011, най-старият PR конкурс в България. Награждаването се състоя на 19 май 2011 в хотел „Метрополитен” в София в присъствието на PR общността на…