Новини

Премиера на театралното ателие

Прес съобщения За любознателните и любопитните предоставяме линк към текста на пиесата "Вагон". http://ami-tola.blogspot.com/2011/01/blog-post_26.html

Кариерният център на БСУ и Adecco организират презентация на тема "НАЙ-ДОБРИТЕ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В НАЙ-ДОБРИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ КОМПАНИИ!"

Кариерният център на БСУ и Adecco организират презентация на тема "НАЙ-ДОБРИТЕ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В НАЙ-ДОБРИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ КОМПАНИИ!"

Най-големият кариерен форум в страната гостува за трети път в БСУ

Най-големият кариерен форум в страната  НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2011 – ДОБРА КАРИЕРА, ДОБЪР ЖИВОТ гостува за трети път в Бургаския свободен университет   На 6 април 2011 г. от 10:00 ч. в Бургаския свободен университет ще бъде даден стартът на третото бургаско издание на най-големия национален Форум за студентски…

Международен конкурс за студентско научно творчество. Класиране

XII-ти международен конкурс за студентско научно творчество Доц. д-р Лина Анастасова, зам.-декан на Центъра по икономически и управленски науки, получи специална награда за подпомагане на научните разработки на студентите и за тяхното отлично представяне и класиране. Наградени реферати І – ІІІ курс Специална награда бе присъдена на Анна Манукян – БСУ, спец.  "Журналистика”, 3 курс…

Кръгла маса на тема „Актуални проблеми на обществените комуникации в Бургаския регион”

Продължават научните прояви от празничния календар в Центъра по хуманитарни науки, посветени на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет. На 31 март от 10 часа в зала 207 ще се проведе кръгла маса на тема: „Актуални проблеми на обществените комуникации в Бургаския регион”. Ще се дискутира по въпроси, свързани…

Университетски сертификат по чужд език

Програмният съвет по Чуждоезиково обучение в БСУ предоставя възможност на своите студенти да получат Университетски сертификат за ниво на владеене на езика, удостоверяващ знанията и уменията на кандидатите по съответния чужд език, за ниво B2 според Европейската езикова рамка.  А. Описание:  Базовите курсове по чужд език, включени в учебните планове…

Връчване на Университетски сертификат по чужд език

С тържествено връчване на сертификатите приключи първата изпитна сесия за придобиване на Университетски сертификат по чужд език, проведена в БСУ.  На тържеството, което се състоя в залата на Академичниясъвет на БСУ на 28 март 2011 г., присъстваха Президентът на БСУ, проф. д-р Петко Чобанов, Ректорът, проф. д-р Васил Янков и…

Връчване на награди в ЦХН

Официалната церемония по награждаване на участниците в конкурса „Награда на Декана на ЦХН” ще се състои на 30 март 2011 година, от 14 часа в зала "Изток" на Бургаския свободен университет.

Кръгла маса „Проблеми на доставчиците на социални услуги за деца в Бургас”

Продължават научните прояви от празничния календар в Центъра по хуманитарни науки, посветени на 20- годишнината от създаването на Бургаския свободен университет. На 29.03.2011 година от 15 часа ще се проведе кръгла маса на тема „Проблеми на доставчиците на социални услуги за деца в Бургас”. За дискусията са поканени Лазар Додев,…

Специалностите Журналистика и Връзки с обществеността – отличници сред най-добрите

Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки” в ЦХН получи възможно най-високата оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация – „много добра”, с максимално дълъг срок – 6 години. Експертната група и наблюдаващите специалисти оцениха много високо учебните планове и програми, практическата подготовка, удовлетвореността на потребителите и качеството на…