Новини

За БСУ с гордост от най-успешния състезател и треньор в баскетбола

В пространното си интервю за в-к Труд, най-успешният състезател и треньор в българския баскетбол – Петко Маринов, изтъкна Бургаския свободен университет сред трите неща, с които трябва да се гордее Бургас.  Отвореният от журналиста Николай Кръстев въпрос: „Бургас сякаш е добро място за спорт с оглед обективната обстановка у нас...”…

Нова магистърска програма - "Данъчна администрация"

Магистърската програма по специалност “Данъчна администрация” подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на териториалните дирекции на Националната агенция по приходите. Основната й цел е да осигурява специализирани знания, като дава квалификация и създава умения в областта на модерните административни, информационни и мениджърски техники и стратегически подходи. Чрез тази програма се съдейства…

Нови магистърски програми в ЦИУН

Три нови магистърски програми предлага за учебната 2011/2012 година Центърът по икономически и управленски науки-задочна форма: по „Банков мениджмънт”, „Маркетинг и управление на туристическия бизнес” и „Бизнес проекти и предприемачество”. И трите програми са съобразени с промените в бизнес средата, нарасналата конкуренция и дават възможност за добра професионална реализация, а…

Нова магистърска програма „Социално консултиране на деца и семейства”

Магистърска програма от месец февруари 2012 г.  „Социално консултиране на деца и семейства”  за придобиване на професионална квалификация „фамилен социален консултант”    Всички права на децата и грижата за тях в България ще бъдат уредени в изцяло нов закон, чийто проект е готов и се обсъжда. Предвижда се той да…

Публична лекция на проф. д-р Ангел Тошков

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 31.05.2012 г. от 14:45 часа в зала 208 на БСУ, проф. д-р Ангел Тошков ще изнесе публична лекция на тема „Оптични влакна, нестандартни приложения”. Заповядайте!…

Публична лекция на проф. д-р Даниела Орозова

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 31.05.2012 г. от 14:00 часа в зала 208 на БСУ, проф. д-р Даниела Орозова ще изнесе публична лекция на тема „Теория и приложения на обобщените…

Интерес към БСУ от именит руски университет

Днес Ректорът на Бургаския свободен университет проф. д-р Васил Янков прие представители на едно от най-старите висши бизнес училища в Руската федерация (основано през 1907 г.) – Руския икономически университет „Г. В. Плеханов”. От руска страна беше изразен висок интерес към дейността на БСУ и качеството и динамиката на учебния…

БСУ предоставя достъп на своите студенти до академичните програми на Майкрософт

БСУ е част от голямото семейство на образователните институции използващи академичните програми на Майкрософт. Те предоставят възможност на студенти и преподаватели да имат достъп до различни глобални и локални академични програми, разделени в две основни категории – достъп до софтуер и достъп до обучения и инициативи. Програмата Microsoft Developer Network…

Студенти от БСУ спечелиха първо място на PR Приз 2012

Две награди от най-големия PR фестивал в България PR Приз грабна екипът Калина Тончева и Иван Тотев от Бургаския свободен университет. Студентите спечелиха първо място в категория PR на студентски проект с кампанията ПетъР – The PR Ethics Man. Целта на проекта е да се популяризира Етичния кодекс на PR…

Театралното ателие с 3 грамоти от Национален конкурс

На Петите празници на младежкото театрално изкуство Театралното ателие на БСУ спечели три грамоти – за отлично представяне и ярко сценично присъствие, за най- добър актьорски състав и за най-ярка женска главна роля. Честито на младите таланти!