Новини

Конкурс за студентско научно творчество

През м.март 2011 г. ще се проведе XII Конкурс за студентско научно творчество с международно участие. Каним всички студенти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат. Информация за студентите от БСУ Информация за студентите от други ВУ Регистрация за студентите от други ВУ

БСУ подписа меморандум за сътрудничество с Община Бургас за организиране на учебни практики

Студентите от специалност „Право” и „Публична администрация” ще посещават общинските административни служби по време на учебната си практика. Те ще имат пряк достъп до заседанията на Общинския съвет, ще наблюдават работата на отделните комисии, ще провеждат срещи с общински съветници. Ще се даде възможност за запознаване с административното обслужване, с…

Презентация на студентската организация AIESEC

Студентският съвет на Бургаския свободен университет  Ви кани на презентацията на най-голямата международна неправителствена студентска организация - AIESEC. AIESEC е международна платформа, която позволява на младите хора да открият и развият своя потенциал. За повече информация заповядайте на презентацията, която ще се проведе на 10.03.2011г. от 16:00 часа в зала 207…

Конкурс за участие на студенти в междукултурен курс по Е-учене

БСУ обявява конкурс за участие на студенти в междукултурен курс по Е-учене по темата „Икономически, социални и културни права”. Могат да участват всички студенти от ЦХН, ЦИУН и ЦЮН на Бургаския свободен университет, редовна и задочна форма на обучение. Задължително е владеенето на английски език. Курсът ще се провежда на…

Министър Сергей Игнатов посети БСУ

„Университетската идея е особен свят на свобода. Пожелавам ви да я утвърждавате и Бургаският свободен университет да продължи да бъде лидер в системата на висшето образование” - каза министърът на образованието, науката и младежта Сергей Игнатов в БСУ. Посещението на проф. Игнатов е първо по рода си в университета и…

Клуб „Дебати” на 9 март от 17 часа предизвиква дискусия по темата „България? Защо (не)?”

В днешно време най-силното оръжие е способността да убеждаваме, защото само така човек печели съмишленици. Попадайки в спор, мнозина се чудят как да защитят най-добре тезата си, какви аргументи да подберат, как да излязат победители.  Разбира се, никой не е роден оратор, но членувайки в клуб „Дебати”, всеки има възможност…

Месец на тържествата в ЦИТН

Стартира месецът на тържествата в Центъра по информатика и технически науки, посветени на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.  Празничният календар за м. март започна с  кръгла маса на тема: ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”. Дискусията по въпроси, свързани с обучението по математика и информатика в средното…

Стартира месецът на тържествата в ЦИТН

Стартира месецът на тържествата в Центъра по информатика и технически науки, посветени на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.  Празничният календар за м. март ще започне с  кръгла маса на тема: ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”. Дискусията по въпроси, свързани с обучението по математика и информатика в…

В ЦХН - Квалификационна програма „Социална педагогика”. Начало 30 март 2011 година

Професионалната квалификация по „Социална педагогика” е предназначена и подходяща за специалисти от хуманитарни специалности - социални работници, педагози, социални педагози, психолози, педагогически съветници и други специалисти с медицинско образование, степен бакалавър и магистър.  Квалификационната програма цели да представи съвременни тенденции в социалната педагогика. Провежда се в БСУ и в институции…

ЦИТН организира олимпиади за ученици

ЦИТН организира олимпиади за ученици